Badplats Sillvik

Betyg: 3/5 (3 röster)

Badplats Sillvik ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Långt västerut ligger Sillvik med värdefulla havsstrandängar och bad från både strand, klippor, bryggor och stegar. Närmaste hållplats: Sillvik.

Havsbad från strand, klippor, bryggor och stegar. Sandbotten med snäckskal, fintrådiga grönalger och sandmask. Värdefulla strandängar och nära till två naturreservat: Sillvik och Nordre älvs estuarium. I Sillviks naturreservat finns en artrik flora med en del sällsynta arter. Man kan bland annat finna kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar. Strax utanför viken finns ålgräs.

Kiosk, omklädning, servicebyggnad, lekplats, flera bryggor, badstegar, grillplats, utedusch, toalett och handikapptoalett.

Vattnet i Sillvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-07-31.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom vattenförekomsten Nordre Älvs estuarium. Ekologisk status: Måttlig. Kemisk status: God (exklusive kvicksilver) (Bedömningen är hämtad från www.viss.lst.se, Nordre Älvs fjord)

Sillvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-31
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-31

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-31 17.0°C Tjänligt Nej 1 12
2020-07-17 18.0°C Tjänligt Nej 5 <1
2020-06-24 20.0°C Tjänligt Nej 19 1
2020-06-02 16.5°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sillvik

Lilleby

Bad med vidsträckta klippstränder, liten sandstrand, brygga och badstegar. Värdefulla havsstrandängar och rika grundområden för fisk- och fågelliv. Närmaste hållplats: Lillebybadet.
Läs mer…

Tumlehed

Bad från sandstrand, klippor, brygga och badstegar. Väljer man att promenera så finns det spännande naturområden, odlingslandskap och en skalgrusbank i närheten.
Läs mer…

Hästevik, kommunal badplats i Torslanda

Badplats Hästevik, kommunal badplats i Torslanda ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hästevik

Med Björkö i blickfånget badar man från vikens sandstrand eller klipphällarna intill. Den vackra kustheden öster om badviken är som allra finast när ljungen blommar. Närmaste hållplats: Batterivägen
Läs mer…

Björkö, Klarvik

Badplats Björkö, Klarvik ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…