Badplats Ganlet

Badplats Ganlet ligger i Göteborg i Västra Götalands län. De minsta badar vid den lilla stranden och de större från klippor och badstegar. Ett av få områden som påminner om hur landskapet såg ut förr med betesmarker, strandängar, våtmarker och bergspartier.

Närmaste hållplats: Halleskärsgatan.

Havsbad med liten stenig/sandig strand, klippor och badstegar. Omgivningen är gammalt kulturlandskap med betesmarker, strandängar, våtmarker och bergspartier. På de betade havsstrandängarna utgörs växtligheten bl.a. av havssäv. Ganlebukten är ett viktigt rast- och övervintringsområde för t.ex. sångsvan. Ute i viken växer ålgräs, som utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för många fiskarter. Ålgräs bildar ängar på mjuka bottnar och deras rötter bildar mattor som stabiliserar botten och gör vattnet klarare.

Badstegar och toaletter.

Vattnet i Ganlet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,1°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom Askims fjord.Den ekologiska statusen är måttlig, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. (Bedömning hämtad från www.viss.lst.se, Askims fjord) Anledningen till den ekologiska statusen bedöms som måttlig beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning.

Ganlet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 16.1°C Tjänligt Ingen uppgift 7 3
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21°C  (2019-07-26)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ganlet

Saltsjönäs Näset

Ett mycket populärt bad med en långgrund sandstrand omgiven av klippor. Här finns betongdäck att solbada på och bryggor med badstegar att bada från. Närmaste hållplats: Näsbovägen.
Läs mer…

Smithska udden

Badparadiset som är "Smitten" med göteborgarna. Här finns plats för många i det vidsträckta klippområdet, på stränder och gräsytor. Naturisterna håller till på "Smittens" sydvästra del. Närmaste hållplats: Näsbovägen.
Läs mer…

Smithska udden, kommunal badplats i Tynnered

Badplats Smithska udden, kommunal badplats i Tynnered ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Marholmen

Liten holme i Askimsviken med bryggor och badstegar. Här kan man hitta sin egen lilla gräsplätt eller klipphylla och njuta av den vackra växtligheten. Närmaste hållplats: Hultåsen.
Läs mer…

Fiskebäck

Här kan man hitta sin egen sköna badklippa om man inte föredrar stranden eller bryggan. Har man missat matsäcken finns kafé och kiosk. Närmaste hållplats: Fiskebäcks småbåtshamn. Närmaste flexlinjemötesplats: 3101 Hälleflundragatan 20. Om du säger till vid bokningen att du vill till badet så kan bussen köra närmare. ( Flexlinjen Älvsborg)
Läs mer…