Badplats Stora Delsjön

Betyg: 3/5 (9 röster)

Badplats Stora Delsjön ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Mitt i det vidsträckta naturområdet Delsjöområdet finns Stora Delsjön med gräsbacke mot badstrand och möjlighet till vad från klippor och bryggor. Kafé och kiosk finns.

Närmaste hållplats: Töpelsgatan, eller Kallebäck Närmaste flexlinjemötesplats: 685 Delsjöbadet ( Flexlinjen Örgryte och Flexlinjen Härlanda)

Sjöbad i Delsjöområdets naturreservat med stor gräsmatta som sluttar ner mot sandstrand och flytbryggor. Sjöbotten är av sand och relativt långgrund, men det förekommer vissa inslag av sten. I omgivningen finns klippstränder och vandringsleder. Förekommande fisk är bl.a. abborre, braxen, gädda och karp. Notera att fiskekort krävs (Gula Kortet, Sportfiskarna).

Kiosk, kafé, grillplatser, bryggor, lekplats, beachvolleyplan, toaletter och handikapptoalett/skötrum. Två veckor under sommaren finns även simskola.

Vattnet i Stora Delsjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-08-03.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom vattenförekomsten Stora Delsjön. Den ekologiska statusen är god och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. (Bedömning hämtad från www.viss.lst.se, Stora Delsjön)

Stora Delsjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 19.0°C Tjänligt Nej 12 5
2020-07-29 18.5°C Tjänligt Nej 15 6
2020-07-22 18.5°C Tjänligt Nej 4 1
2020-07-20 20.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 115 48
2020-06-29 22.5°C Tjänligt Nej 47 12
2020-06-08 18.0°C Tjänligt Nej 12 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2019-06-25)
21°C  (2019-06-25)
24°C  (2019-06-27)
19°C  (2020-06-26)
27°C  (2020-08-11)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Stora Delsjön

Delsjöbadet, kommunal badplats i Örgryte

Badplats Delsjöbadet, kommunal badplats i Örgryte ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Stensjön

Badvattnet Stensjön är en näringsrik sjö, ca 45 ha stor, med två kommunala badplatser belägen i Västra Götaland. Den är förbunden med Rådasjön, Mölndals stads vattentäkt, genom det sk Ståloppet. Stensjön har en mycket snabb vattenomsättning, ca 11 dygn och den har en artrik fauna. I sjön finns bland annat flodkräfta. Stensjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Stensjön, John Halls väg

Badplats Stensjön, John Halls väg ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…

Rådasjön

Badvattnet Rådasjön är en 210 ha stor sjö, belägen i Västra Götaland. Det är en handikappsanpassad badplats med brygga. Rådasjön är en måttligt näringsrik sjö med artrik fiskfauna. Rådasjön är även dricksvattentäkt för Mölndals stad. Rådasjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Stensjön väster

Badvattnet Stensjön är en näringsrik sjö, ca 45 ha stor, med två kommunala badplatser belägen i Västra Götaland. Den är förbunden med Rådasjön, Mölndals stads vattentäkt, genom det sk Ståloppet. Stensjön har en mycket snabb vattenomsättning, ca 11 dygn, och den har en artrik fauna. I sjön finns bland annat flodkräfta. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…