Badplats Saltsjönäs Näset

Betyg: 4/5 (1 röst)

Badplats Saltsjönäs Näset ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Ett mycket populärt bad med en långgrund sandstrand omgiven av klippor. Här finns betongdäck att solbada på och bryggor med badstegar att bada från.

Närmaste hållplats: Näsbovägen.

Havsbad vid långgrund sandstrand omgiven av klippor. Betongdäck för solbad och bryggor med badstegar att bada ifrån. Förekomst av ålgräs finns i viken. Ålgräs utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för många fiskarter, och bildar ängar på mjuka bottnar. Rötterna bildar mattor som stabiliserar botten och gör vattnet klarare. Notera att hundförbud råder 1 maj- 15 september.

Kiosk, servering, badvakt, omklädning, servicebyggnad, lekplats, utedusch, grillplats, flera bryggor och badstegar, toalett och handikapptoalett.

Vattnet i Saltsjönäs Näset är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,8°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom vattenförekomsten Askims fjord. Den ekologiska statusen är måttlig, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. (Bedömning hämtad från www.viss.lst.se, Askims fjord) Anledningen till den ekologiska statusen bedöms som måttlig beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning. Med grund i denna bedömning anses det finnas risk för makroalgsmattor och cyanobakterier. Då detta är ett generellt problem för kustvattnet är det svårt att åtgärda på lokal nivå. Då detta är ett generellt problem för kustvattnet är det svårt att åtgärda på lokal nivå.

Saltsjönäs Näset hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 17.8°C Tjänligt Ingen uppgift <1 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
20°C  (2020-06-19)
12°C  (2021-06-13)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Saltsjönäs Näset

Smithska udden

Badparadiset som är "Smitten" med göteborgarna. Här finns plats för många i det vidsträckta klippområdet, på stränder och gräsytor. Naturisterna håller till på "Smittens" sydvästra del. Närmaste hållplats: Näsbovägen.
Läs mer…

Smithska udden, kommunal badplats i Tynnered

Badplats Smithska udden, kommunal badplats i Tynnered ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hovåsbadet

En barnvänlig skyddad sandstrand och också klippor, betongdäck och badstegar. Gott om plats för lek, spel och fikastunder. Kiosk och kafé ett stenkast från vattnet. Närmaste hållplats: Hovås nedre. Närmaste flexlinjemötesplats: 1399 Golfbanevägen 9. Om du säger till vid bokningen att du vill till badet så kan bussen köra närmare. ( Flexlinjen Askim)
Läs mer…

Hovås kallbadhus

Badplats Hovås kallbadhus ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Marholmen

Liten holme i Askimsviken med bryggor och badstegar. Här kan man hitta sin egen lilla gräsplätt eller klipphylla och njuta av den vackra växtligheten. Närmaste hållplats: Hultåsen.
Läs mer…