Badplats Hästevik

Badplats Hästevik ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Med Björkö i blickfånget badar man från vikens sandstrand eller klipphällarna intill. Den vackra kustheden öster om badviken är som allra finast när ljungen blommar.

Närmaste hållplats: Batterivägen

Havsbad från sandstrand eller intilliggande klipphällar. Kusthed och hällmarker ligger till öster om badplatsen, och ålgräs växer i vikens mynning.

Brygga, badstegar, kiosk, grillplats och toalett.

Vattnet i Hästevik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,0°C uppmätt 2013-08-05.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom vattenförekomsten Björkö fjord.Den ekologiska statusen är måttlig, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. (Bedömningen är hämtad från www.viss.lst.se, Björkö fjord) Anledningen till den ekologiska statusen bedöms som måttlig beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning. Med grund i denna bedömning anses det finnas risk för makroalgsmattor och cyanobakterier. Då detta är ett generellt problem för kustvattnet är det svårt att åtgärda på lokal nivå.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2013-08-05
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-05

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hästevik

Hästevik, kommunal badplats i Torslanda

Badplats Hästevik, kommunal badplats i Torslanda ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Tumlehed

Bad från sandstrand, klippor, brygga och badstegar. Väljer man att promenera så finns det spännande naturområden, odlingslandskap och en skalgrusbank i närheten.
Läs mer…

Kalvsund, Körrgårn

Badplats Kalvsund, Körrgårn ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Grötö, Knöten

Badplats Grötö, Knöten ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Sillvik

Långt västerut ligger Sillvik med värdefulla havsstrandängar och bad från både strand, klippor, bryggor och stegar. Närmaste hållplats: Sillvik.
Läs mer…