Badplats Härlanda tjärn

Betyg: 3/5 (11 röster)

Badplats Härlanda tjärn ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Populär badsjö med gräsytor, sandstrand och bryggor att bada från. Kafé, kiosk, grillplats och lekplats finns.

Näringrikt vatten och hyfsat med liv i vattnet för den som föredrar fiske. Närmaste hållplats: Spåntorget. Närmaste flexlinjemötesplats: 599 Härlanda Tjärn ( Flexlinjen Örgryte och Flexlinjen Härlanda)

Badsjö i skogsomgivning med gräsytor, sandstrand och bryggor. Stranden är lokaliserad i den nordöstra delen av den cirka 16,6 ha stora tjärnen. I anslutning till den västra delen av sjön finns våtmarker: Sumpskog och vassar. Sjön omges till stor del av sumpskogar av björk, men här finns även en del tall, gran, al, rönn, ek och asp, samt hassel och andra buskar. Det kan även finnas enstaka exemplar av ask, alm och körsbär. I strandskogen finns bland annat kattuggla och mindre hackspett, samt vattenfladdermus och nordisk fladdermus. Runt tjärnen löper grusvägar, och i Delsjöområdet finns gott om gång- och cykelvägar och stigar. Näringsrikt vatten ger möjlighet till fiske, bl.a. förekommer abborre, gädda, sutare, mört, karp och enstaka regnbåge. För att få fiska i tjärnen ska man ha fiskekort (Gula kortet, som gäller för många sjöar i Göteborg) som kan köpas hos Sportfiskarna och i sportfiskeaffärer. Notera att hundförbud råder 1 maj - 15 september.

Kiosk, kafé, bryggor, badstegar, utedusch, servicebyggnad, lekplats, grillplats, simskola toalett och handikapptoalett.

Vattnet i Härlanda tjärn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,5°C uppmätt 2020-08-03.

Vattenkvalitet: Härlanda tjärn tillhör inte någon vattenförekomst, och har därför inte klassats gällande ekologisk och kemisk status.

Härlanda tjärn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 18.5°C Tjänligt Nej 5 22
2020-07-20 21.0°C Tjänligt Nej 23 39
2020-06-29 23.5°C Tjänligt Nej 48 4
2020-06-08 18.6°C Tjänligt Nej <1 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
16°C  (2017-05-27)
14°C  (2017-08-24)
20°C  (2018-05-10)
22°C  (2018-05-15)
23°C  (2018-05-26)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Emma 2018-05-10

Den är bra

Härlanda tjärn 2019-07-10

Vattnet är rent det är viktigt!

Badplatser i närheten av Härlanda tjärn

Delsjöbadet, kommunal badplats i Örgryte

Badplats Delsjöbadet, kommunal badplats i Örgryte ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Stora Delsjön

Mitt i det vidsträckta naturområdet Delsjöområdet finns Stora Delsjön med gräsbacke mot badstrand och möjlighet till vad från klippor och bryggor. Kafé och kiosk finns. Närmaste hållplats: Töpelsgatan, eller Kallebäck Närmaste flexlinjemötesplats: 685 Delsjöbadet ( Flexlinjen Örgryte och Flexlinjen Härlanda)
Läs mer…

Valhallabadet

Badplats Valhallabadet ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Björndammens Bad & Motion

Badplats Björndammens Bad & Motion ligger i Partille i Västra Götalands län.
Läs mer…

Prästtjärn

Badplats Prästtjärn ligger i Partille i Västra Götalands län.
Läs mer…