Badplats Lilleby

Betyg: 3/5 (2 röster)

Badplats Lilleby ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Bad med vidsträckta klippstränder, liten sandstrand, brygga och badstegar. Värdefulla havsstrandängar och rika grundområden för fisk- och fågelliv.

Närmaste hållplats: Lillebybadet.

Havsbad i Sillviks naturreservat med klippstränder, liten sandstrand, brygga och badstegar. Värdefulla havsstrandängar och bra grundområden för fisk- och fågelliv. De skyddsvärda fågelarterna svarthakedopping, smådopping och salskrake kan finnas här. Området tillhör det större naturreservatet Nordre Älvs estuarium. Ett estuarium är ett område med bräckt vatten där sötvatten från älven blandas med det salta havsvattnet. Nordre Älv är ett viktigt vandringsstråk för lax och ål. Den kalkrika marken har en flora med många sällsynta arter, såsom orchidéer och mossorr, bl.a. kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar. Här finns även arter som gullviva, blåsippa, darrgräs, jungfrulin och kattfot. I närliggande vatten finns ålgräs. Notera att hundförbud råder 1 maj till 15 september.

Brygga, badstege, handikappramp, toalett, handikapptoalett och kiosk. Hopptorn på 2 meter kommer att finnas från och med 2011.

Vattnet i Lilleby är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,1°C uppmätt 2013-08-05.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom vattenförekomsten Nordre Älvs fjord. Den ekologiska statusen är måttlig, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. (Bedömningen är hämtad från www.viss.lst.se, Nordre Älvs fjord) Anledningen till den ekologiska statusen bedöms som måttlig beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2013-08-05
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-05
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2020-06-19)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lilleby

Sillvik

Långt västerut ligger Sillvik med värdefulla havsstrandängar och bad från både strand, klippor, bryggor och stegar. Närmaste hållplats: Sillvik.
Läs mer…

Tumlehed

Bad från sandstrand, klippor, brygga och badstegar. Väljer man att promenera så finns det spännande naturområden, odlingslandskap och en skalgrusbank i närheten.
Läs mer…

Hästevik, kommunal badplats i Torslanda

Badplats Hästevik, kommunal badplats i Torslanda ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hästevik

Med Björkö i blickfånget badar man från vikens sandstrand eller klipphällarna intill. Den vackra kustheden öster om badviken är som allra finast när ljungen blommar. Närmaste hållplats: Batterivägen
Läs mer…

Björkö, Klarvik

Badplats Björkö, Klarvik ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…