Badplats Källö-Knippla Tranbärsviken

Badplats Källö-Knippla Tranbärsviken ligger i Öckerö i Västra Götalands län. Badvattnet är ett havsbad beläget på Källö-Knippla i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland. Badet är registrerat som EU-bad i enlighet med direktiv 2006//EG.

Badet är en havsvik mot öster till största delen bestående av klippor. På badplatsen finns badbryggor, hopptorn och en flotte. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG, beräknat på de senaste fyra åren, är utmärkt.

Tranbärsviken ligger på Källö-Knippla i Öckerö kommun. Badplatsen ligger i en vik på öns östra sida och är skyddat för västliga vindar, men utsatt för nordostlig vind och vågskvalp från båtar. Det är en badplats med i snitt 200 besökande per dag. Badet har gräsytor som klipps och det är långgrunt 0 - 2 meter. Botten består av sand med inslag av småsten, tång och snäckskal. Klippbadet har berghällar som sluttar ner mot vattnet. Det finns fasta bryggor med badstegar, flytbrygga på 15 meter, en flotte samt hopptorn. Djupet vid hopptornet är ca 3,5 m. Livboj och båtshake finns.

Det finns WC, grillplats och soptunnor. Simskola bedrivs under 4 veckor på sommaren. Inget behov av parkering då de flesta kommer med egen båt eller färja. Möjlighet till parkering finns på hamnplan.

Vattnet i Källö-Knippla Tranbärsviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,4°C uppmätt 2021-06-11.

Vattenkvalitet: God ekologisk och kemisk status

Källö-Knippla Tranbärsviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-11
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-11

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-11 16.4°C Tjänligt Nej 2 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Källö-Knippla Tranbärsviken

Björkö, Klarvik

Badplats Björkö, Klarvik ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hyppeln, Sandtången

Badplats Hyppeln, Sandtången ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Rörö, Gula skären

Badplats Rörö, Gula skären ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hälsö, Tjolmen

Badplats Hälsö, Tjolmen ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Öckerö, Hjälvik

Badvattnet är ett havsbad beläget på Öckerö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland. Badet är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet ligger i en havsvik mot väster med ca 60 meter strand samt klippor. Det finns badbrygga och badstegar. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG, beräknat på de senaste fyra åren, är utmärkt.
Läs mer…