Badplats Hovåsbadet

Badplats Hovåsbadet ligger i Göteborg i Västra Götalands län. En barnvänlig skyddad sandstrand och också klippor, betongdäck och badstegar. Gott om plats för lek, spel och fikastunder.

Kiosk och kafé ett stenkast från vattnet. Närmaste hållplats: Hovås nedre. Närmaste flexlinjemötesplats: 1399 Golfbanevägen 9. Om du säger till vid bokningen att du vill till badet så kan bussen köra närmare. ( Flexlinjen Askim)

Havsbad med skyddad sandstrand, klippor, betongdäck, badstegar och gott om utrymme. Längs kuststräckan finns rast- och övervintringsområde för bland annat smålom.

Kiosk, kafé, bryggor, betongdäck, badstegar, bro till badholmen, utedusch, servicebyggnad, lekplats, omklädningshytter och toaletter.

Vattnet i Hovåsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-07-21.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom vattenförekomsten Askims fjord. Den ekologiska statusen är måttlig, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. (Bedömning hämtad från www.viss.lst.se, Askims fjord) Anledningen till den ekologiska statusen bedöms som måttlig beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning. Med grund i denna bedömning anses det finnas risk för makroalgsmattor och cyanobakterier. Då detta är ett generellt problem för kustvattnet är det svårt att åtgärda på lokal nivå.

Hovåsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-21
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-21

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-21 19.0°C Tjänligt Nej 5 2
2020-07-01 19.0°C Tjänligt Nej 43 45
2020-06-09 17.5°C Tjänligt Nej 1 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
23°C  (2018-05-31)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hovåsbadet

Hovås kallbadhus

Badplats Hovås kallbadhus ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Marholmen

Liten holme i Askimsviken med bryggor och badstegar. Här kan man hitta sin egen lilla gräsplätt eller klipphylla och njuta av den vackra växtligheten. Närmaste hållplats: Hultåsen.
Läs mer…

Askimsbadet

Populär långgrund sandstrand med stora gräsytor för lek, spel och solbad. Här finns kafé, bangolf, volleybollplan och grillplatser.
Läs mer…

Askimsbadet, kommunal badplats i Askim

Badplats Askimsbadet, kommunal badplats i Askim ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Askims Simhall

Badplats Askims Simhall ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…