Badplats Fiskebäck

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Fiskebäck ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Här kan man hitta sin egen sköna badklippa om man inte föredrar stranden eller bryggan. Har man missat matsäcken finns kafé och kiosk.

Närmaste hållplats: Fiskebäcks småbåtshamn. Närmaste flexlinjemötesplats: 3101 Hälleflundragatan 20. Om du säger till vid bokningen att du vill till badet så kan bussen köra närmare. ( Flexlinjen Älvsborg)

Havsbad från såväl sandstrand och klippor som brygga.

Kiosk, kafé, bryggor, badstegar, dusch, servicebyggnad, lekplats, grillplats, simskola och toalett.

Vattnet i Fiskebäck är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,9°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom vattenområdet Asperö fjord. Den ekologiska statusen är måttlig, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. (Bedömningen hämtad från www.viss.lst.se, Asperö fjord) Anledningen till den ekologiska statusen bedöms som måttlig beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning. Med grund i denna bedömning anses det finnas risk för makroalgsmattor och cyanobakterier. Då detta är ett generellt problem för kustvattnet är det svårt att åtgärda på lokal nivå.

Fiskebäck hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 15.9°C Tjänligt Ingen uppgift 8 7
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Fiskebäck

Saltholmen

Ett privat nakenbad som drivs av den ideella föreningen Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Tillträde till badet mot uppvisande av medlemskort eller köp av dagsbiljett. Varierade badmöjligheter och faciliteter. (Se www.saltholmen.se för mer information om badet) Närmaste hållplats: Saltholmen
Läs mer…

Aspholmen

Badplats Aspholmen ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Asperö

Badplats Asperö ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Ganlet

De minsta badar vid den lilla stranden och de större från klippor och badstegar. Ett av få områden som påminner om hur landskapet såg ut förr med betesmarker, strandängar, våtmarker och bergspartier. Närmaste hållplats: Halleskärsgatan.
Läs mer…

Styrsö Bratten

Bada från strand eller brygga cirka 100 meter från färjeläget där kiosk och servering finns. Närmaste färjeläge: Styrsö Bratten
Läs mer…