Badplats Borstahusen, Piren

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Borstahusen, Piren ligger i Landskrona i Skåne län. Badstrand är belägen i anslutning till Borstahusens hamn. Troligen den mest besökta stranden tillsammans med Lill-Olas brygga på sommaren i hela kommunen.

Bra badvattenskvalitet under de senaste åren.

Badplatsen ligger längs med hamnen i området Borstahusen strax norr om huvudorten Landskrona. Norr om hamnpiren finns en sandstrand som är ca 10 meter bred. Ovan den finns det en stor gräsyta upp till Nedre Gatan. Längs med piren finns cementerade småbryggor med metallstegar ner i havet. Stranden är väldigt långgrund. Stranden är ca 100-200 meter lång och själva sandstranden leder ända vägen till badstranden Borstahusen Campingen i norr.

Där finns en kiosk i en bod inne i hamnen. Pumphuset, som fungerar som restaurang, museum och konsthall i ett, finns mellan hamnen och stranden. Sommartid byggs en restaurang, Hamnkrogen, upp i anslutning till hamnen. Bredvid Pumphuset finns en liten byggnad med minst 4 toaletter. Där finns även en lekplats med diverse lekredskap. Hundar är förbjudna på badstrandens område. Parkeringsplatserna är få, för en strand av denna storlek.

Vattnet i Borstahusen, Piren är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,8°C uppmätt 2020-07-28.

Vattenkvalitet: Eftersom badstranden ligger vid Öresundskusten styrs vattenkvaliten av utflödet av mer bräckt vatten från Östersjön och djupvattensinflöde av saltare vatten från Kattegatt. Dessutom är Öresund en väldigt kraftigt trafikerad korridor för lastfartyg och passagerarfärjor och de utsläpp de kan medföra. Dessutom är vattnet relativt strömt. Fosfor/kväve-balansen i ytvattnet är relativt stabil på 1/20 fosfor mot kväve. Siktdjupet är runt 7 meter på sommaren och det händer kanske 2-3 gånger per decennium att badstranden drabbas av algblomning.

Borstahusen, Piren hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 19.8°C Tjänligt Nej 3 12
2020-07-14 16.1°C Tjänligt Nej 1 14
2020-06-30 19.2°C Tjänligt Nej 2 62
2020-06-16 18.2°C Tjänligt Nej 4 1
2020-06-02 18.9°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
19°C  (2018-06-02)
16.1°C  (2020-06-13)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Borstahusen, Piren

Borstahusens camping

Badplats Borstahusens camping ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Borstahusen, Campingplatsen

Flitigt besökt badstrand norr om huvudorten Landskrona med väldigt bra badvattenkvalitet de senaste åren.
Läs mer…

Lill-Olas brygga

Väldigt flitigt besökt strand med lång strandremsa, byggnad med kiosk och vakthavande strandvärd finns. Troligen den mest besökta stranden tillsammans med Borstahusen Piren av kommunens badstränder. Badvattenkvaliten har varit utmärkt de senaste åren.
Läs mer…

Lill-Olas

Badplats Lill-Olas ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Hundbad, Lill-Olas

Badplats Hundbad, Lill-Olas ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…