Badplats Borstahusen, Campingplatsen

Badplats Borstahusen, Campingplatsen ligger i Landskrona i Skåne län. Flitigt besökt badstrand norr om huvudorten Landskrona med väldigt bra badvattenkvalitet de senaste åren.

Badplatsen ligger längs med Öresundskusten strax norr om huvudorten Landskrona i området Borstahusen. Badplatsen ligger i anslutning till Borstahusens camping längs med Campingvägen. Stranden består till mestadels av gräs och ytterst lite sandstrand. Eftersom det är väldigt långgrunt finns en ca 3 meter bred träbrygga som går ut ca 100 meter med räcke på båda sidorna och metalltrappor ner i havet efter 50 meter och i slutet av trappan. Stranden kan uppskattas till att vara 100-200 meter lång beroende på vad man räknar som "strand". Sandstranden sträcker sig till badstranden Borstahusen Piren i söder.

Det finns en kiosk och en restaurang (SeVen) som tillbyggnad till campingen som ligger precis vid badstranden. I anslutning till restaurangen finns 2 mobila toaletter uppsatta, ingen av dem handikappanpassad. Där finns en lekplats med diverse lekredskap. Området har flera soptunnor. Parkeringsplatserna kan anses som relativt få för storleken på badstranden.

Vattnet i Borstahusen, Campingplatsen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,9°C uppmätt 2020-07-28.

Vattenkvalitet: Eftersom badstranden ligger vid Öresundskusten styrs vattenkvaliten av utflödet av mer bräckt vatten från Östersjön och djupvattensinflöde av saltare vatten från Kattegatt. Dessutom är Öresund en väldigt kraftigt trafikerad korridor för lastfartyg och passagerarfärjor och de utsläpp de kan medföra. Dessutom är vattnet relativt strömt. Fosfor/kväve-balansen i ytvattnet är relativt stabil på 1/20 fosfor mot kväve. Siktdjupet är runt 7 meter på sommaren och det händer kanske 2-3 gånger per decennium att badstranden drabbas av algblomning.

Borstahusen, Campingplatsen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 19.9°C Tjänligt Nej <1 3
2020-07-14 16.0°C Tjänligt Nej <1 1
2020-06-30 19.5°C Tjänligt Nej 2 35
2020-06-16 19.0°C Tjänligt Nej <1 2
2020-06-02 18.2°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Borstahusen, Campingplatsen

Borstahusens camping

Badplats Borstahusens camping ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Lill-Olas brygga

Väldigt flitigt besökt strand med lång strandremsa, byggnad med kiosk och vakthavande strandvärd finns. Troligen den mest besökta stranden tillsammans med Borstahusen Piren av kommunens badstränder. Badvattenkvaliten har varit utmärkt de senaste åren.
Läs mer…

Borstahusen, Piren

Badstrand är belägen i anslutning till Borstahusens hamn. Troligen den mest besökta stranden tillsammans med Lill-Olas brygga på sommaren i hela kommunen. Bra badvattenskvalitet under de senaste åren.
Läs mer…

Lill-Olas

Badplats Lill-Olas ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Hundbad, Lill-Olas

Badplats Hundbad, Lill-Olas ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…