Badplats Ålabodarna norra

Badplats Ålabodarna norra ligger i Landskrona i Skåne län. Liten badstrand i orten Ålabodarna i norra delarna av kommunen. Bra badvattenkvalitet.

Badplatsen ligger precis norr om samhället Ålabodarna som ligger ca 1-1½ mil norr om huvudorten Landskrona. Stranden ligger nedför en brant och området består i princip endast av den ca 10 meter breda och 75-100 långa sandstranden. Badgäster kan även ligga på gräsplätten som finns uppför trappan ner till själva stranden. Sommartid finns en 10 meter lång och 1½ meter bred brygga. Där finns även en militärbunker på norra delen av stranden som badgästerna ibland utnyttjar. Stranden är relativt långgrund men inte i samma utsträckning som de andra, sydligare badstränderna i kommunen.

Det finns en mobil toalett på gräsplätten precis ovanför själva badstranden. Någon kiosk eller dusch finns inte i anslutning till stranden. Parkering finns uppe påden översta branten. Skräp och liknande avfall kan kastas i några utplacerade soptunnor på gräsplätten.

Vattnet i Ålabodarna norra är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,8°C uppmätt 2021-06-10.

Vattenkvalitet: Eftersom badstranden ligger vid Öresundskusten styrs vattenkvaliten av utflödet av mer bräckt vatten från Östersjön och djupvattensinflöde av saltare vatten från Kattegatt. Dessutom är Öresund en väldigt kraftigt trafikerad korridor för lastfartyg och passagerarfärjor och de utsläpp de kan medföra. Dessutom är vattnet relativt strömt. Fosfor/kväve-balansen i ytvattnet är relativt stabil på 1/20 fosfor mot kväve. Siktdjupet är runt 7 meter på sommaren och det händer kanske 2-3 gånger per decennium att badstranden drabbas av algblomning.

Ålabodarna norra hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-10 17.8°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2021-06-10)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ålabodarna norra

Ålabodarnas nakenbad

Badplats Ålabodarnas nakenbad ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Örenäs

Badplats Örenäs ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Örenäs badbrygga

Badplats Örenäs badbrygga ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Fortuna

Badplats Fortuna ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…

Rydebäck

EU-bad med fler än 200 badande i snitt per dag.
Läs mer…