Badplats Kyrkbacken

Badplats Kyrkbacken ligger i Landskrona i Skåne län. Mindre badstrand belägen på nordvästra sidan av ön Ven i anslutning till hamnen i orten Kyrkbacken. Badvattenkvaliten har varit lite sämre än övriga EU-badstränder i kommunen.

Badplatsen ligger på den nordvästra sidan av Ven i anslutning till hamnen i orten Kyrkbacken. I anslutning till den norra delen av hamnpiren finns en träbrygga med en metalltrappa ner i havet. Sandstranden är väldigt kort och mestadelen av området vid stranden består av gräsytor. Stranden är ca 50-100 meter lång.

Det finns en kiosk vid hamnen. Där finns även en grillplats. Parkeringsplatserna är få men eftersom man till största delen cyklar på Ven så finns det gott om ställen att sätta sin, oftast hyrda, cykel på.

Vattnet i Kyrkbacken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2013-08-20.

Vattenkvalitet: Eftersom badstranden ligger vid Öresundskusten styrs vattenkvaliten av utflödet av mer bräckt vatten från Östersjön och djupvattensinflöde av saltare vatten från Kattegatt. Dessutom är Öresund en väldigt kraftigt trafikerad korridor för lastfartyg och passagerarfärjor och de utsläpp de kan medföra. Dessutom är vattnet relativt strömt. Fosfor/kväve-balansen i ytvattnet är relativt stabil på 1/20 fosfor mot kväve. Siktdjupet är runt 7 meter på sommaren och det händer kanske 2-3 gånger per decennium att badstranden drabbas av algblomning.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2013-08-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-20

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kyrkbacken

Norreborg

Badplats Norreborg ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Bäckviken

Badplats Bäckviken ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Ålabodarnas nakenbad

Badplats Ålabodarnas nakenbad ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Ålabodarna norra

Liten badstrand i orten Ålabodarna i norra delarna av kommunen. Bra badvattenkvalitet.
Läs mer…

Örenäs

Badplats Örenäs ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…