Badplats Lill-Olas brygga

Betyg: 3/5 (9 röster)

Badplats Lill-Olas brygga ligger i Landskrona i Skåne län. Väldigt flitigt besökt strand med lång strandremsa, byggnad med kiosk och vakthavande strandvärd finns. Troligen den mest besökta stranden tillsammans med Borstahusen Piren av kommunens badstränder.

Badvattenkvaliten har varit utmärkt de senaste åren.

Badplatsen ligger i anslutning till Borstahusens semesterby, med flera mindre hus som semestergäster bor i, och Landskronas golfklubbs område i norra delen av området Borstahusen, norr om huvudorten Landskrona. Badplatsen består av en gles talldunge som löper längs med hela stranden och en ca 10 meter bred sandstrand ut mot det långgrunda vattnet. I mitten av stranden finns en ca 5 meter bred och 100 meter lång träbrygga med räcken på båda sidorna och med metallstegar ner i havet på 25 m, 50 m och vid slutet av bryggan. Det finns även en mindre träbrygga i norra delen av stranden. En mindre lekplats med diverse lekredskap i anslutning till bryggan finns. Sandstranden som används som badstrand är minst 200 meter lång.

På sandstranden finns en byggnad med flera toaletter, varav en handikapptoalett, samt en kiosk och ett utrymme med strandvärd. På byggnaden finns en display som visar luft- och vattentemperatur. Längst ute på bryggan finns två st omklädningshytter. Strandområdet har flera soptunnor och en grillplats.

Vattnet i Lill-Olas brygga är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-07-28.

Vattenkvalitet: Eftersom badstranden ligger vid Öresundskusten styrs vattenkvaliten av utflödet av mer bräckt vatten från Östersjön och djupvattensinflöde av saltare vatten från Kattegatt. Dessutom är Öresund en väldigt kraftigt trafikerad korridor för lastfartyg och passagerarfärjor och de utsläpp de kan medföra. Dessutom är vattnet relativt strömt. Fosfor/kväve-balansen i ytvattnet är relativt stabil på 1/20 fosfor mot kväve. Siktdjupet är runt 7 meter på sommaren och det händer kanske 2-3 gånger per decennium att badstranden drabbas av algblomning.

Lill-Olas brygga hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 20.0°C Tjänligt Nej <1 2
2020-07-14 16.1°C Tjänligt Nej 2 2
2020-06-30 19.2°C Tjänligt Nej <1 32
2020-06-16 17.1°C Tjänligt Nej <1 1
2020-06-02 16.8°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
10°C  (2021-04-19)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Calle 2019-06-05

O ja vattnet var as skönt

Bosse 2020-07-18

Massa tång på stranden. Går inte att båda från stranden. Borde rensas...

Åke 2020-08-11

Sommaren 2020 så stank hela stranden gick inte att vara där. Hjullastare skopade upp vad som såg ut som tång hela sommaren. Den luktade avföring.

Badplatser i närheten av Lill-Olas brygga

Lill-Olas

Badplats Lill-Olas ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Hundbad, Lill-Olas

Badplats Hundbad, Lill-Olas ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Borstahusen, Campingplatsen

Flitigt besökt badstrand norr om huvudorten Landskrona med väldigt bra badvattenkvalitet de senaste åren.
Läs mer…

Borstahusens camping

Badplats Borstahusens camping ligger i Landskrona i Skåne län.
Läs mer…

Borstahusen, Piren

Badstrand är belägen i anslutning till Borstahusens hamn. Troligen den mest besökta stranden tillsammans med Lill-Olas brygga på sommaren i hela kommunen. Bra badvattenskvalitet under de senaste åren.
Läs mer…