Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210610 - 20210616): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats främst i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-16

Cyanobakterier 2021-06-16
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Bunäsviken, Jävre

Badplats Bunäsviken, Jävre är ett havsbad i Piteå i Norrbottens län.

Vattnet i Bunäsviken, Jävre är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 23,6°C uppmätt 2020-06-25.

Bunäsviken, Jävre hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 24°C
2020-06-25
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-25

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-25 23.6°C Tjänligt Nej 100 <10
2020-06-22 23.6°C Tjänligt m. Anm. Nej <340 <60
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Bunäsviken, Jävre

Pite Havsbad

Badplats Pite Havsbad ligger i Piteå i Norrbottens län.
Läs mer…

Piteå havsbad

Badplats Piteå havsbad ligger i Piteå i Norrbottens län.
Läs mer…

Gläntan, Bondöfjärden

Badplats Gläntan, Bondöfjärden ligger i Piteå i Norrbottens län.
Läs mer…

Gåssjön, Hemmingsmark

Badplats Gåssjön, Hemmingsmark ligger i Piteå i Norrbottens län.
Läs mer…

Munksunds Sim- och sporthall

Badplats Munksunds Sim- och sporthall ligger i Piteå i Norrbottens län.
Läs mer…