Badplats Utholmen-Gottskär

Betyg: 4/5 (4 röster)

Badplats Utholmen-Gottskär ligger i Kungsbacka i Hallands län. Badvattnet Utholmen är en ö belägen direkt öster om samhället Gottskär på Onsalahalvön. Vid badet på södra delen av ön finns en sandstrand och en badbrygga.

På sydöstra delen avön finns ett hopptorn. Badvattnet Utholmen är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Utholmen med dess provtagningspunkt visas på karta Utholmen.jpg (se under Bild nedan).Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt Badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen är belägen i havet på södra delen av ön Utholmen som är förbunden med Gottskär och fastlandet via en stenbro över ett ca 25 m brett sund. I viken i sydväst finns en mindre sandstrand om ca 30 m och en brygga.I sydost finns klippor och ett hopptorn.

Badbrygga och hopptorn. I anslutning till badplatsen finns torrtoalett.

Vattnet i Utholmen-Gottskär är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-07-20.

Vattenkvalitet: Yttre Kungsbackafjorden är redovisad enligt ramdirektivet för vatten och har bedömts ha följande status. Ekologisk status: Otillfredsställande status Kemisk status: uppnår ej god kemisk status Kemisk status (exklusive kvicksilver): god status

Utholmen-Gottskär hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-20

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-20 19.0°C Tjänligt Nej <1 2
2020-06-29 21.3°C Tjänligt Nej 29 15
2020-06-08 16.3°C Tjänligt Nej <1 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Hans 2016-07-27

Jättefin badplats, passar både barn och vuxna!

Badplatser i närheten av Utholmen-Gottskär

Röda Holme

Badplats Röda Holme ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Gårda brygga

Badvattnet Gårda brygga är en havsvik belägen på Ölmanäshalvön i Kungsbacka kommun, Hallands län, med ca 200 m lång sandstrand. Vid badet finns två badbryggor. Badvattnet Lerkil är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet. Badvattnet Gårda Brygga med dess provtagningspunkt visas på karta Gårda brygga_459.jpg (se under Bild nedan).
Läs mer…

Tjolöholm

Badvattnet Tjolöholm är en havsbukt belägen i Hallands län med ca 60 m lång sandstrand. Vid badet finns en handikappanspassad badbrygga. Badvattnet Tjolöholm är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Hanhals holme

Badplats Hanhals holme ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Sörvik

Badvattnet Sörvik är en havbukt belägen i Åsa i Hallands län med ca 250 m lång sandstrand. Badvattnet Sörvik är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Vändelsöarkipelagen, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Sörvik med dess provtagningspunkter visas på karta Sörvik_461.jpg (se under Bild nedan).
Läs mer…