Badplats Sisjön

Betyg: 5/5 (4 röster)

Badplats Sisjön ligger i Mölndal i Västra Götalands län. Badvattnet Sisjön är en 27,7 ha stor sjö som endast till en mindre del ligger i Mölndals stad. I närheten av sjön ligger Sisjöns skjutfält och området runtom sjön är beskrivet som stora delar orört skogsområde av riksintresse för naturvård.

Sisjön är en näringsfattig klarvattensjö, starkt påverkad av försurning. Sjön kalkades under 80-talet och därefter har Öring och Röding planterats ut. För fiske krävs fiskekort (gula kortet). Sisjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

En mycket välbesökt och barnvänlig badplats. Här finns bryggor med badstegar, sandstränder, gräs och klippor. Runt sjön finns motionsstigar.

Toaletter, grillplatser samt vedförråd.

Vattnet i Sisjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,8°C uppmätt 2020-07-27.

Vattenkvalitet: God ekologisk status Uppnår ej god kemisk status. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen är för höga internationella luftnedfall av kvicksilver.

Sisjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 20.8°C Tjänligt Nej 15 <10
2020-07-06 18.9°C Tjänligt Nej 15 10
2020-06-08 20.2°C Tjänligt Nej 6 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
16°C  (2018-05-12)
22°C  (2018-05-31)
22°C  (2018-06-05)
20°C  (2019-06-05)
15°C  (2019-06-17)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Jättekulsnubben123 2020-06-01

Jätte kul

Adam Raouadi 2020-07-11

Super bra bara om man håller avståndet!

Badplatser i närheten av Sisjön

Askims Simhall

Badplats Askims Simhall ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Åbybadet

Badplats Åbybadet ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…

Askimsbadet, kommunal badplats i Askim

Badplats Askimsbadet, kommunal badplats i Askim ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Askimsbadet

Populär långgrund sandstrand med stora gräsytor för lek, spel och solbad. Här finns kafé, bangolf, volleybollplan och grillplatser.
Läs mer…

Hovåsbadet

En barnvänlig skyddad sandstrand och också klippor, betongdäck och badstegar. Gott om plats för lek, spel och fikastunder. Kiosk och kafé ett stenkast från vattnet. Närmaste hållplats: Hovås nedre. Närmaste flexlinjemötesplats: 1399 Golfbanevägen 9. Om du säger till vid bokningen att du vill till badet så kan bussen köra närmare. ( Flexlinjen Askim)
Läs mer…