Badplats Grisslinge havsbad

Betyg: 4/5 (4 röster)

Badplats Grisslinge havsbad ligger i Värmdö i Stockholms län. Grisslinge Havsbad ligger i Grisslingefjärden på Farstalandets östra del i Värmdö Kommun. Grisslingefjärden är en relativt grund fjärd, med en smal förbindelse till Baggenfjärden och Nämndöfjärden.

Badplatsen består av en ca 300 meter lång sandstrand samt angränsande gräsytor. Vid badplatsen finns lekplats, toalett, omklädningsrum, utedusch, parkeringsplats, gästbrygga, kiosk, konditori och restaurang. Man kan även spela boule och beachvolleyboll på badplatsen. Grisslinge Havsbad har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Provet tas 5-10 meter ut från stranden, vid mitten på stranden.

Badplatsen Grisslinge Havsbad ligger i Grisslingefjärden mellan Grisslinge och Ålstäket på Farstalandets östra del i Värmdö Kommun. Badplatsen består av en ca 300 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor där en del träd och buskar växer.

I anslutning till badet finns parkeringsplats, men också bussförbindelse. Här finns även toalett, omklädningsrum, utedusch, gästbrygga, kiosk, konditori och restaurang. Lekplats och möjlighet att spela boule eller beachvolleyboll finns också.

Vattnet i Grisslinge havsbad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 9,8°C uppmätt 2021-10-23.

Vattenkvalitet: Grisslinge Havsbad är ett registrerat EU-bad, varav badvattenkvaliteten undersöks minst 4 gånger under badsäsong. År 2010 bedömdes badvattnet ha utmärkt kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Bortser man från kvicksilver bedöms vattnet ha god kemisk status. Ekologisk status bedöms som måttlig.(www.vattenkartan.se) Algblomningar är ovanliga, ungefär en algblomning vart tredje år är normalt.

Grisslinge havsbad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 10°C
2021-10-23
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-11

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-11 20.6°C Tjänligt Nej 51 80
2021-07-14 25.0°C Tjänligt Nej 35 <10
2021-06-23 21.9°C Tjänligt Nej 5 <10
2021-06-10 21.3°C Tjänligt Nej 5 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapporterade temperaturer:

Temp Datum
23°C 2019-06-28
24°C 2018-07-16
26°C 2018-05-30
16.2°C 2018-05-25
18°C 2017-05-27

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Grisslinge havsbad

Greta 2018-08-03

Bra men svårt att få parkeringsplats

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Grisslinge havsbad

Grills

Badplats Grills ligger i Värmdö i Stockholms län.
Läs mer…

Södersved

Ingarö Havscamping/Södersved ligger på en halvö mellan Kolströmskanalen och Grisslingefjärden i Värmdö kommun. Badet består av en ca 150 meter lång sandstrand och stora gräsytor. Vid badet finns brygga, omklädningsrum och kiosk. Badet är handikappvänligt. Baserat på tidigare års provtagningar klassades år 2010 badet ha utmärkt kvalitet. Provet tas ca 5 meter ut från stranden, från en brygga. Kommun Värmdö Län Stockholm Badvattenprofil för Södersved Värmdö Kommun, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Beskrivning Badplatsen Ingarö Havscamping/Södersved ligger i Värmdö kommun, mellan Kolströmskanalen och Grisslingefjärden. Badplatsen består av en ca 150 meter lång sandstrand och större angränsande gräsytor. Service På badplatsen Ingarö Havscamping/Södersved finns bryggor, omklädningsrum, kiosk och parkeringsplats. Kvalitet Ingarö Havscamping/Södersved är ett registrerat EU-bad med mer är 200 badande/dag under badsäsong. År 2010 klassades badet ha utmärkt kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Den ekologiska statusen klassas som måttlig, och bortser man från kvicksilver uppnås god kemisk status. Algblomningar är ovanliga, ungefär en algblomning vart tredje år är normalt. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59.29368 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 18.42240 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Det finns flera fastigheter med enskilda avlopp i Grisslingefjärden. Ett utsläpp av avloppsvatten kan påverka vattenkvaliteten negativt. Risken för utsläpp av avloppsvatten till fjärden bedöms som låg. låg relevans Fritidsbåtar är vanliga i Grisslingefjärden. Ett större utsläpp av latrinvatten eller drivmedel till motorbåtar i närheten av badplatsen kan påverka kvaliteten på badvattnet negativt. Risken för att detta sker bedöms som låg.
Läs mer…

Fladen

Badplats Fladen ligger i Värmdö i Stockholms län.
Läs mer…

Gustavsbergsbadet

Badplats Gustavsbergsbadet ligger i Värmdö i Stockholms län.
Läs mer…

Återvallsträsk

Badplats Återvallsträsk ligger i Värmdö i Stockholms län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.