Badplats Smarholmen

Badplats Smarholmen ligger i Kungsbacka i Hallands län. Badvattnet Smarholmen är en havsbukt belägen på västsidan av Onsalahalvön i Kungsbacka kommun. Vid badet finns en handikappanspassad badbrygga.

Badvattnet Smarholmen är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Onsala kustvatten, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Smarholmen med dess provtagningspunkt visas på karta Smarholmen.jpg (se under Bild nedan).Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen Utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen är belägen i havet på västsidan av Onsalahalvön. Det finns både klippor och sandstrand samt handikappanpassad badbrygga.

Parkering, kiosk och toaletter finns i anlutning till badplatsen.

Vattnet i Smarholmen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-20.

Vattenkvalitet: Onsala kustvatten är redovisad enligt ramdirektivet för vatten och har bedömts ha följande status. Ekologisk status: måttlig status Kemisk status: uppnår ej god kemisk status Kemisk status (exklusive kvicksilver): god status

Smarholmen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-20

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-20 18.0°C Tjänligt Nej 3 11
2020-06-29 20.3°C Tjänligt Nej 5 39
2020-06-08 15.9°C Tjänligt Nej 1 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21°C  (2019-07-17)
21°C  (2019-08-23)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Smarholmen

Lerkil

Badvattnet Lerkil är en havsvik med en vattenyta om ca 5000 kvadratmeter beläget i Hallands län med ca 100 m lång sandstrand. Vid badet finns en badbrygga. Badvattnet Lerkil är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Onsala kustvatten, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Lerkil med dess provtagningspunkt visas på karta Lerkil_449.jpg (se under Bild nedan).
Läs mer…

Vallda Sandö

Badvattnet Vallda Sandö är en halvö belägen på nordvästra delen av Onsalahalvön i Kungsbacka kommun. Halvön är naturreservat och förvaltas av Västkuststiftelsen.Badvattnet Vallda Sandö är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Stallviken, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Vallda Sandö med dess provtagningspunkt visas på karta Vallda Sandö.jpg (se under Bild nedan).Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen Utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirketiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Röda Holme

Badplats Röda Holme ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Särö Västerskog

Badplats Särö Västerskog ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Utholmen-Gottskär

Badvattnet Utholmen är en ö belägen direkt öster om samhället Gottskär på Onsalahalvön. Vid badet på södra delen av ön finns en sandstrand och en badbrygga. På sydöstra delen avön finns ett hopptorn. Badvattnet Utholmen är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Utholmen med dess provtagningspunkt visas på karta Utholmen.jpg (se under Bild nedan).Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt Badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…