Julia Caesar juliacaesar
Foto: Julia Caesar juliacaesar CC0

Badplats Ängsholmsbadet

Betyg: 5.0/5 (1 röst)

  • Vattentemp(satellit):
  • 5.4°C
  • 2021-11-30

Badplats Ängsholmsbadet ligger i Täby i Stockholms län. Badplatsen ligger på västra sidan av Rönningesjön i Gribbylund, Täby kommun. Sjön har en yta av 0,62 km².

Det är en välbesökt och populär stor badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten klassades 2010 samt 2009 som bra och 2008 som utmärkt. Utmärkt är den högsta klassificering enligt badvattendirektivet följt av bra. Inför badsäsongen 2010 har badet fått Blå flagg (se hemsidan Håll Sverige Rent) Kommun Täby Län Stockholm Badvattenprofil för Ängsholmsbadet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger vid Rönningesjöns västra sida i Gribbylund, Täby kommun. Det är en stor badplats som sträcker sig ca 300 m runt Ängsholmen. På båda sidorna finns stora badbryggor och vid den norra badplatsen finns ett hopptorn. Den södra badplatsen utgörs av en ca 60 m lång sandstrand med en baddel för barn. Hela badplatsen kantas av stenar, vass och omges av Ängsholmsparken som består av stora gräsytor, träd och buskar. Nordväst om badplatsen finns ett koloniområde. Rönningesjön är en populär fiskesjö. Service Vid badplatsen finns omklädningsrum, toalett, grillplatser, sopptunnor och bouleplan. I anslutning till badet finns cykelparkering, basketplan, fotbollsplan, lekplats, kiosk, parkeringsplatser. Kvalitet Rönningesjön har en sjöyta av 0,62 km² och sjövolymen är 2,007 Mm³. Maxdjupet i sjön är 4,5 meter medan medeldjupet ligger på 2,5 meter. Den totala mängden växtplankton och klorofyll är måttlig framför allt under sommarperioden. De fysikalisk kemiska förhållandena klassas som otillfredsställande. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59.459 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 18.102 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2011 Bra kvalitet 2010 Bra kvalitet 2009 Bra kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Badvattenprofil för Ängsholmsbadet Södra Roslagens miljö- och Badplatsen ligger vid Rönningesjöns västra sida i Gribbylund, Täby kommun. Det är en stor badplats som sträcker sig ca 300 m runt Ängsholmen. På båda sidorna finns stora badbryggor och vid den norra badplatsen finns ett hopptorn. Den södra badplatsen utgörs av en ca 60 m lång sandstrand med en baddel för barn. Hela badplatsen kantas av stenar, vass och omges av Ängsholmsparken som består av stora gräsytor, träd och buskar. Nordväst om badplatsen finns ett koloniområde. Rönningesjön är en populär fiskesjö.Vid badplatsen finns omklädningsrum, toalett, grillplatser, sopptunnor och bouleplan. I anslutning till badet finns cykelparkering, basketplan, fotbollsplan, lekplats, kiosk och parkeringsplatser.

Vattnet i Ängsholmsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur via satellit var 5,4°C uppmätt 2021-11-30. Vattenkvalitet: Rönningesjön har en sjöyta av 0,62 km² och sjövolymen är 2,007 Mm³. Maxdjupet i sjön är 4,5 meter medan medeldjupet ligger på 2,5 meter. Den totala mängden växtplankton och klorofyll är måttlig framför allt under sommarperioden. De fysikalisk kemiska förhållandena klassas som otillfredsställande..

Väderprognos
04:00
clearsky_night
-9°C
05:00
fair_night
-9°C
06:00
clearsky_night
-9°C
07:00
clearsky_night
-9°C
08:00
clearsky_night
-9°C
09:00
clearsky_day
-9°C
UV-index
04:00
0
05:00
0
06:00
0
07:00
0
08:00
0
09:00
0
Ängsholmsbadet på kartan
Senaste vattenprover
Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-09 - Tjänligt Ingen uppgift 20 30
2021-07-23 23.0°C Tjänligt Ingen uppgift 30 10
2021-07-19 24.0°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 160 60
2021-06-28 23.0°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
2021-06-07 21.0°C Tjänligt Ingen uppgift <1 70
Gränsvärden
  Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.

Rapporterade temperaturer
Temp Datum
20°C 2020-07-26
18°C 2020-06-01
20.5°C 2018-07-06
Rapportera vattentemperatur:

Bilder i närheten av Ängsholmsbadet

Nikodemus Karlsson
Foto: Nikodemus Karlsson @Flickr.
Nikodemus Karlsson
Foto: Nikodemus Karlsson @Flickr.
Har du en bra bild från Ängsholmsbadet?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Ängsholmsbadet

Baddy 2020-07-26
Vilseledande information. Uppdatera ofta
Vad tycker du om badplatsen?

Populära badplatser i Täby


Jan Augustsson
Foto: Jan Augustsson CC BY 2.5
Hägernäsbadet Badplatsen ligger vid Stora Värtan i Hägernäs, Täby kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrer...
Cosmo F Kramer
Foto: Cosmo F Kramer CC BY 2.0
Näsaängsbadet Badplatsen ligger vid Stora Värtan i Näsbypark, Täby kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registre...

Badplatser nära Ängsholmsbadet

Skavlöten ⟼ 1 km bort
Badplatsen ligger på nordöstra sidan av Rönningesjön i Löttingelund, Täby kommun. Sjön har en yta av 0,62 km². Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten klassades 2010 som bra och 2009 samt 2008 som utmärkt. Utmärkt är den högsta klassificering enligt badvattendirektivet följt av bra.
Hägernäsbadet ⟼ 2.5 km bort
Badplatsen ligger vid Stora Värtan i Hägernäs, Täby kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet. Kommun Täby Län Stockholm Badvattenprofil för Hägernäsbadet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger vid norra delen av Stora Värtan, i Lilla Värtan, vid Hägernäs strand, Täby kommun. Badplatsen utgörs av en ca 150 m lång sandstrand och omges av gräsytor, träd och buskar. Det finns en badbrygga i anslutning till badet och bottnen utgörs av sand. Båda ändarna av stranden kantas av vass. Omgivningen består av bebyggelse och promenadstråk. Badplatsen kan nås via kommunala färdmedel. Service I anslutning till badet finns en utomhusdusch, lekplats, toaletter i ett servicehus, papperskorgar, ett större cykelställ samt parkering. Kvalitet Stora Värtan är ett övergångsvatten med otillfredsställande ekologisk status (2009) på grund av övergödning. Den totala mängden av växtplankton och klorofyll är måttlig hög. Under sommaren är kvävehalterna måttliga medan fosforhalterna samt siktdjupet klassas som otillfredställande. Den kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) är god (2009). Typ av bad EU-bad, Endast uppdatering av badplatsens namn N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59,442 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 18,13 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2011 Utmärkt kvalitet 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor hög relevans Pumpstation för avloppsvatten. Nordöst om badplatsen finns en pumpstation (P12) som tar emot avloppsvatten från närområdet. Avloppsvattnet pumpas vidare via avloppsledningsnätet till Käppala avloppsreningsverk. Området kring pumpstation utgör bräddpunkt (B12). Badvattenpro
Medley Tibblebadet ⟼ 2.7 km bort
Badplats Medley Tibblebadet ligger i Täby i Stockholms län.
Näsaängsbadet ⟼ 3.7 km bort
Badplatsen ligger vid Stora Värtan i Näsbypark, Täby kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet. Kommun Täby Län Stockholm Badvattenprofil för Näsaängsbadet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger i en bukt vid Lilla Värtan i Näsbypark, Täby kommun och gränsar mot Stora Värtan. Den omgivande marken utgörs av parken Näsa äng där vegetationen består framför allt av öppna gräsytor samt trädungar av bland annat klibbal, ekar och rosbuskage. Badet består av ca 150 m lång sandstrand med relativt långgrund sandbotten och kantas både i norr och söder av vass. Nordost om badplatsen ligger en mindre båtbrygga. Omgivningen består av villaområden. Service Vid badplatsen finns torrtoa, papperskorgar, utomhusdusch, lekplats samt parkering. Kiosk och möjlighet till omklädnad finns vid Näsbyparks tennisklubb ca 100 m väster om badplatsen. Kvalitet Stora Värtan är ett övergångsvatten med otillfredsställande ekologisk status (2009) på grund av övergödning. Den totala mängden av växtplankton och klorofyll är måttlig hög. Under sommaren är kvävehalterna måttliga medan fosforhalterna samt siktdjupet klassas som otillfredställande. Den kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) är god (2009). Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59.42600 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 18.10620 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2011 Utmärkt kvalitet 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Förorening av djurspillning. De stora gräsytorna i parken Näsa äng lockar till sig andfåglar och gäss. Vid regn kan djurspillningen sköljas ut i vattnet. Badvattenprofil för Näsaängsbadet Södra Rosla
Rösjöbadet ⟼ 6 km bort
Badplatsen ligger på östra sidan av Rösjön i Skarpäng, Täby kommun. Sjön har en yta av 0,32 km² med delar av ytan i Sollentuna och Danderyds kommuner. Rösjön på Täbysidan är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt vilket är den högsta klassificering enligt badvattendirektivet.
Rösjön ⟼ 6.1 km bort
Badplats Rösjön ligger i Danderyd i Stockholms län.
Rösjöbadet ⟼ 6.5 km bort
Badplats Rösjöbadet ligger i Sollentuna i Stockholms län.
Värtan, Germaniaviken ⟼ 6.5 km bort
Badplats Värtan, Germaniaviken ligger i Danderyd i Stockholms län.
Ösbysjön ⟼ 6.6 km bort
Badplats Ösbysjön ligger i Danderyd i Stockholms län.
Väsjön ⟼ 7.2 km bort
Badplats Väsjön ligger i Sollentuna i Stockholms län.
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Täbys kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.