Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Visby, Kallbadhuset

Betyg: 4/5 (1 röst)

Badplats Visby, Kallbadhuset ligger på Gotland i Gotlands län. Kallbadhuset är ett relativt litet havsbad som ligger i anslutning till Visby hamn. Havsbadet består av en ca.

50 m lång anlagd sandstrand. Vid badet finns en bred brygga med stegar. Kallbadhuset är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Kallbadhusets havsbad utgör en del av ytvattenförekomst Gotlands nordvästra kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Kallbadhusets havsbad ligger precis i anslutning till Visby hamn, intill Almedalen. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badplatsen har en bred brygga med stegar. Sandstranden är ca. 50 m lång och botten är sten.

Vid badet finns kiosk och sopkärl. Allmänna toaletter och parkeringsplatser finns i omgivningarna. En afterbeach klubb ligger i anslutning till badet, öppet i juli månad.

Vattnet i Visby, Kallbadhuset är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,5°C uppmätt 2020-08-03.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Visby, Kallbadhuset hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 18.5°C Tjänligt Nej 10 2
2020-07-07 17.1°C Tjänligt Nej <10 6
2020-06-08 11.6°C Tjänligt Nej 20 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Visby, Kallbadhuset

Solbergabadet

Badplats Solbergabadet ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby: Melonenbadet

Badplats Visby: Melonenbadet ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby, Norderstrand

Badplats Visby, Norderstrand ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Gustavsvik

Badplats Gustavsvik ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby: Terra Nova badet

Badplats Visby: Terra Nova badet ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…