Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Vivassen

Badplats Vivassen är ett havsbad i Västervik i Kalmar län.

Vattnet i Vivassen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-07-28.

Vivassen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 20.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-07-06 19.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-06 19.0°C Tjänligt Nej 7 <10
2020-06-09 17.0°C Tjänligt Nej 4 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
19°C  (2020-06-20)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vivassen

Tättö

Havsbad i Rågödjupet beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Rågödjupet enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Loftahammar - Tättö havsbad

Badplats Loftahammar - Tättö havsbad ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Hallmare

Havsbad i Rågödjupet vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Rågödjupet enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Loftahammar - Hallmare Havsbad

Badplats Loftahammar - Hallmare Havsbad ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Bjursund

Badplats Bjursund ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…