Badplats Lafssjön, Lafsenbadet

Betyg: 3/5 (4 röster)

Badplats Lafssjön, Lafsenbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Lafsenbadet ligger vid den lilla skogstjärnen Lafsen (0,1 km²) i Uppland. Lafsenbadet har en ca 20 m lång strand med bryggor.

Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Lafsenbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta lafsenbadet_xx.jpeg

Lafsenbadet ligger vid den lilla skogstjärnen Lafsen i Uppsala kommun. Lafsen är en konstgjord sjö. Stranden består av gräs och närmast vattenbrynet av sand. Det finns en del stenblock på stranden. Badplatsen omges av skog.

Grillplats, torrklosetter (handikappsanpassade)

Vattnet i Lafssjön, Lafsenbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,6°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badvattnet lafssjön är inte utpekad vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten och därmed heller inte klassad enligt direktivet

Lafssjön, Lafsenbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 23°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 22.6°C Tjänligt Nej 4 8
2020-07-24 20.0°C Tjänligt Ingen uppgift <3 <7
2020-06-29 24.1°C Tjänligt Ingen uppgift 5 6
2020-06-08 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift 2 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lafssjön, Lafsenbadet

Fyrisån Skyttorpsbadet

Skyttorpsbadet ligger i norra delen av Fyrisån. Här finns inga bryggor. Stranden är ca 20 m.
Läs mer…

Fyrisån, Storvretabadet

Storvretabadet ligger i Fyrisån I Uppland, och har en 40 m lång strand. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Fyrisån rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Rastsjön

Badplats Rastsjön ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Långsjön, Sandviksbadet

Badvattnet Sandviksbadet är en del av den 2,5km² stora Långsjön, lokaliserad i Uppland. Vid Sandviksbadet finns omklädningshytter, en ca 50 m lång strand, bryggor och ett hopptorn. Badvattnet Sandviksbadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Berörda delar av ytvattenförekomsten Långsjön med badvattnet Sandviksbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta sandviksbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Hammardammsbadet

Badplats Hammardammsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…