Badplats Långsjön, Sandviksbadet

Betyg: 3/5 (4 röster)

Badplats Långsjön, Sandviksbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Badvattnet Sandviksbadet är en del av den 2,5km² stora Långsjön, lokaliserad i Uppland. Vid Sandviksbadet finns omklädningshytter, en ca 50 m lång strand, bryggor och ett hopptorn.

Badvattnet Sandviksbadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Berörda delar av ytvattenförekomsten Långsjön med badvattnet Sandviksbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta sandviksbadet_xx.jpeg

Sandviksbadet är en del av den 2,5km² stora Långsjön, i Uppsala komun. Badet har en ca 50 m lång strand. Stranden består av sand och gräs. Det finns träd på och omkring badplatsen.

Kiosk, servering, camping, grillplats, toaletter (handikappanpassade) och duschar

Vattnet i Långsjön, Sandviksbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,5°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badvattnet Långsjön, Sandviksbadet är inte utpekad vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten och därmed heller inte klassad enligt direktivet

Långsjön, Sandviksbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.5°C Tjänligt Ingen uppgift <1 <1
2020-07-24 20.0°C Tjänligt Ingen uppgift <9 <1
2020-06-29 23.8°C Tjänligt Ingen uppgift 46 31
2020-06-08 16.8°C Tjänligt Nej <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2018-05-12)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Långsjön, Sandviksbadet

Fyrisån, Storvretabadet

Storvretabadet ligger i Fyrisån I Uppland, och har en 40 m lång strand. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Fyrisån rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Fyrisån Skyttorpsbadet

Skyttorpsbadet ligger i norra delen av Fyrisån. Här finns inga bryggor. Stranden är ca 20 m.
Läs mer…

Lafssjön, Lafsenbadet

Lafsenbadet ligger vid den lilla skogstjärnen Lafsen (0,1 km²) i Uppland. Lafsenbadet har en ca 20 m lång strand med bryggor. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Lafsenbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta lafsenbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Fyrisån, Storvadsbadet

I Uppland strax norr om Uppsala stad ligger badplatsen Storvad i Fyrisån. Storvadsbadet har en 15 m lång strand med bryggor. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Fyrisån rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Fyrishov

Badplats Fyrishov ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…