Badplats Kohagen

Betyg: 3/5 (2 röster)

Badplats Kohagen är ett insjöbad i Uppsala i Uppsala län.

Vattnet i Kohagen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-07.

Kohagen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.0°C Tjänligt Nej 55 10
2021-05-31 15.0°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 142 55
2021-05-31 15.0°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 142 55
2020-07-16 18.7°C Tjänligt Ingen uppgift <5 <47
2020-06-22 18.0°C Tjänligt Ingen uppgift 64 8
2020-06-01 15.9°C Tjänligt Nej 20 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kohagen

Lyssnaängsbadet

Badvattnet Lyssnaängsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland. Stranden är försedd med bryggor, är ca 50 m lång och består av sand. Badvattnet Lyssnaängsbadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Lyssnaängsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Lyssnaängsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Fredrikslund, Oxtorget

Badplats Fredrikslund, Oxtorget ligger i Knivsta i Uppsala län.
Läs mer…

Gottsundabadet

Badplats Gottsundabadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…

Hammarskogsbadet

Badvattnet Hammarskogsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland. Badplatsen har en ca 25 m lång strand med bryggor. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Hammarskogsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta hammarskogsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Actic Centralbadet

Badplats Actic Centralbadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…