Badplats Funbosjön, Näsuddsbadet

Betyg: 2/5 (16 röster)

Badplats Funbosjön, Näsuddsbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Näsuddsbadet ligger i Funbosjöns (1,8 km²) norra del, i Uppland. Här finns omklädningshytter och bryggor.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Funbosjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Näsuddsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Näsuddsbadet_xx.jpeg

Näsuddsbadet ligger i Funbosjön i Uppsala kommun. Det är en liten badplats. Badet ligger på en udde. Stranden består till största delen av sand.

Grillplats, torrklosett (handikappanpassad) och omklädningshytter

Vattnet i Funbosjön, Näsuddsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,0°C uppmätt 2020-07-24.

Vattenkvalitet: Ekologisk status otillfredsställande Kemisk status god

Funbosjön, Näsuddsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2020-07-24
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-24

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-24 22.0°C Tjänligt Blomning <1 <1
2020-06-29 24.6°C Tjänligt Nej 1 3
2020-06-08 18.1°C Tjänligt Nej <1 12
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Funbosjön, Näsuddsbadet

Lötsjön, Borgardalsbadet

Lötsjön är en liten insjö, 0,6km², som ligger i Uppland. Badplatsen har bryggor och en 50 m lång sandstrand och intill badet finns en hopplattform. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Borgardalsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Borgardalsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Fjällnorabadet

Fjällnorabadet ligger i sjön Trehörningen, som är ca 1,3 km², i Uppland. På badplatsen finns omklädningshytter, bryggor, hopptorn, flytbrygga och en 100 m lång sandstrand. Badplatsen är försedd med ramp och brygga för funktionshindrade. På området finns även en separat naturistbadplats. Hundbadplats finns 600 m från badet. Badvattnet Fjällnorabadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Fjällnora Naturistbad

Fjällnoras naturistbad ligger i sjön Ramsen, som är 0,4 km², i Uppsala kommun, Uppland. Badplatsen har en knappt 10 m lång strand med bryggor. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Fjällnora naturistbad samt dess provtagningspunkt visas på karta fjällnoranaturistbad_xx.jpeg
Läs mer…

Norrsjön, Eda

Badplats Norrsjön, Eda ligger i Tierp i Uppsala län.
Läs mer…

Actic Centralbadet

Badplats Actic Centralbadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…