Badplats Fyrisån, Storvadsbadet

Betyg: 3/5 (12 röster)

Badplats Fyrisån, Storvadsbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. I Uppland strax norr om Uppsala stad ligger badplatsen Storvad i Fyrisån. Storvadsbadet har en 15 m lång strand med bryggor.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Fyrisån rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Storvadsbadet är beläget strax norr om Uppsala stad i Fyrisån. Storvadsbadet har en 15 m lång strand med bryggor. Stranden utgörs av gräsmatta och närmast vattnet av sand. Kommunen avser att öppna separat hundbadplats nedströms Storvadsbadet.

Grillplatser, toaletter

Vattnet i Fyrisån, Storvadsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,1°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Ekologisk status måttlig Kemisk status god

Fyrisån, Storvadsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.1°C Tjänligt Ingen uppgift 36 20
2020-07-24 20.0°C Tjänligt Ingen uppgift <22 <13
2020-06-29 23.2°C Tjänligt Nej <59 31
2020-06-08 16.3°C Tjänligt Nej 16 17
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
10°C  (2016-10-07)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Fyrisån, Storvadsbadet

Fyrishov

Badplats Fyrishov ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…

Actic Centralbadet

Badplats Actic Centralbadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…

Fyrisån, Storvretabadet

Storvretabadet ligger i Fyrisån I Uppland, och har en 40 m lång strand. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Fyrisån rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Gottsundabadet

Badplats Gottsundabadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…

Kohagen

Badplats Kohagen ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…