Badplats Fyrisån, Storvretabadet

Betyg: 3/5 (3 röster)

Badplats Fyrisån, Storvretabadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Storvretabadet ligger i Fyrisån I Uppland, och har en 40 m lång strand. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Fyrisån rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badvattnet Storvretabadet är åter öppnat 2012. Stranden, som är ca 40 m lång utgörs av sand. Stranden är öppen utan träd och buskar. Få parkeringsplatser vid badet. Parkering vid Fullerövägen rekommenderas.

Torrklosett (handikappanpassad)

Vattnet i Fyrisån, Storvretabadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,4°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Ekologisk status måttlig Kemisk status god

Fyrisån, Storvretabadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 20.4°C Tjänligt Nej 43 23
2020-07-24 19.7°C Tjänligt Ingen uppgift <12 <16
2020-06-29 22.6°C Tjänligt Ingen uppgift 45 46
2020-06-08 17.3°C Tjänligt Nej 15 3
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Fyrisån, Storvretabadet

Fyrisån, Storvadsbadet

I Uppland strax norr om Uppsala stad ligger badplatsen Storvad i Fyrisån. Storvadsbadet har en 15 m lång strand med bryggor. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Fyrisån rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Långsjön, Sandviksbadet

Badvattnet Sandviksbadet är en del av den 2,5km² stora Långsjön, lokaliserad i Uppland. Vid Sandviksbadet finns omklädningshytter, en ca 50 m lång strand, bryggor och ett hopptorn. Badvattnet Sandviksbadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Berörda delar av ytvattenförekomsten Långsjön med badvattnet Sandviksbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta sandviksbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Lafssjön, Lafsenbadet

Lafsenbadet ligger vid den lilla skogstjärnen Lafsen (0,1 km²) i Uppland. Lafsenbadet har en ca 20 m lång strand med bryggor. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Lafsenbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta lafsenbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Fyrishov

Badplats Fyrishov ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…

Actic Centralbadet

Badplats Actic Centralbadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…