Badplats Hammarskogsbadet

Betyg: 1/5 (1 röst)

Badplats Hammarskogsbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Badvattnet Hammarskogsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland. Badplatsen har en ca 25 m lång strand med bryggor.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Hammarskogsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta hammarskogsbadet_xx.jpeg

Hammarskogsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln inom Uppsala kommun. Badplatsen har en ca 25 m lång strand med bryggor. Stranden utgörs av gräsytor och närmast vattnet av utfylld sand. Badet är relativt litet.

Torrklosett (handikappanpassad)

Vattnet i Hammarskogsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 12,1°C uppmätt 2021-05-31.

Vattenkvalitet: Ekologisk kvalité otillfredsställande Kemisk kvalité god

Hammarskogsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 12°C
2021-05-31
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-05-31

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-05-31 12.1°C Tjänligt Ingen uppgift 36 3
2021-05-31 12.1°C Tjänligt Ingen uppgift 36 3
2020-07-16 17.9°C Tjänligt Ingen uppgift <56 <6
2020-06-22 22.9°C Tjänligt Ingen uppgift 63 6
2020-06-01 10.9°C Tjänligt Nej 52 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hammarskogsbadet

Fredrikslund, Oxtorget

Badplats Fredrikslund, Oxtorget ligger i Knivsta i Uppsala län.
Läs mer…

Lyssnaängsbadet

Badvattnet Lyssnaängsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland. Stranden är försedd med bryggor, är ca 50 m lång och består av sand. Badvattnet Lyssnaängsbadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Lyssnaängsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Lyssnaängsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Kohagen

Badplats Kohagen ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…

Gottsundabadet

Badplats Gottsundabadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…

Skokloster Camping

Badplatsen ligger ca 4,5 km väst om Skokloster vid Mälaren. Badet ligger i anslutning till en campingplats och utgörs av en ca 100 m lång sandstrand.
Läs mer…