Badplats Vällen, Måviksbadet

Badplats Vällen, Måviksbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Vid sjön Vällen (8,2 km²) i Uppland, finns Måviksbadet. Den lilla badplatsen har en ca 10 m lång strand och är försedd med bryggor samt en flytbrygga.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Vällen rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Måviksbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta måviksbadet_xx.jpeg

Måviksbadet ligger i sjön Vällen i Uppsala kommun nära gränsen till Norrtälje kommun. Stranden är ca 10 m och utgörs av gräs och närmast vattenbrynet av sand. Det finns träd utefter stranden som ligger i ett skogsområde. Det finns några större stenar på stranden.

Torrklosett (handikappanpassad)

Vattnet i Vällen, Måviksbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-07-24.

Vattenkvalitet: Ekologisk status måttlig Kemisk status god

Vällen, Måviksbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-24
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-24

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-24 20.0°C Tjänligt Nej <3 <8
2020-07-24 21.0°C Tjänligt Nej <22 <1
2020-07-24 22.0°C Tjänligt Nej <12 <12
2020-06-29 23.3°C Tjänligt Nej 68 19
2020-06-08 18.2°C Tjänligt Nej 5 12
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vällen, Måviksbadet

Vällenbadet

Badplats Vällenbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Hosjöbadet

Hosjöbadet ligger vid den 2,5km² stora Hosjön, i Uppland. Hosjöbadet är försett med bryggor, och den lilla stranden är ca 10 m lång. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Hosjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Hosjöbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta hosjöbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Hallstaviks badhus

Badplats Hallstaviks badhus ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Badhus & Sporthall

Badplats Badhus & Sporthall ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Badplats Skebo, Skebo bruk,

Badplats Badplats Skebo, Skebo bruk, ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…