Badplats Fyrisån Skyttorpsbadet

Betyg: 1/5 (1 röst)

Badplats Fyrisån Skyttorpsbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Skyttorpsbadet ligger i norra delen av Fyrisån. Här finns inga bryggor.

Stranden är ca 20 m.

Skyttorpsbadet ligger i norra delen av Fyrisån i Uppsala. Badplatsen utgörs av en stor gräsyta. Det finns träd som ger möjlighet till skugga. Stranden närmast vattnet utgörs av sand.

Grillplats, torrklosett (handikappanpassad)

Vattnet i Fyrisån Skyttorpsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,8°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Ekologisk status Måttlig Kemisk status God

Fyrisån Skyttorpsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 20.8°C Tjänligt Nej 8 2
2020-07-24 20.0°C Tjänligt Ingen uppgift <5 <58
2020-07-16 15.5°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 14 101
2020-07-01 20.3°C Otjänligt Ingen uppgift 6 1553
2020-06-29 23.2°C Otjänligt Ingen uppgift 27 >2400
2020-06-08 17.4°C Tjänligt Nej 40 2
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Fyrisån Skyttorpsbadet

Lafssjön, Lafsenbadet

Lafsenbadet ligger vid den lilla skogstjärnen Lafsen (0,1 km²) i Uppland. Lafsenbadet har en ca 20 m lång strand med bryggor. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Lafsenbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta lafsenbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Rastsjön

Badplats Rastsjön ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Hammardammsbadet

Badplats Hammardammsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Långsjön, Sandviksbadet

Badvattnet Sandviksbadet är en del av den 2,5km² stora Långsjön, lokaliserad i Uppland. Vid Sandviksbadet finns omklädningshytter, en ca 50 m lång strand, bryggor och ett hopptorn. Badvattnet Sandviksbadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Berörda delar av ytvattenförekomsten Långsjön med badvattnet Sandviksbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta sandviksbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Fyrisån, Storvretabadet

Storvretabadet ligger i Fyrisån I Uppland, och har en 40 m lång strand. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Fyrisån rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…