Badplats Lyssnaängsbadet

Betyg: 3/5 (5 röster)

Badplats Lyssnaängsbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Badvattnet Lyssnaängsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland. Stranden är försedd med bryggor, är ca 50 m lång och består av sand.

Badvattnet Lyssnaängsbadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Lyssnaängsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Lyssnaängsbadet_xx.jpeg

Lyssnaängsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln. Det är en mycket välbesökt badplats. Stranden utgörs av en anlagd sandstrand på ca 65 m och det finns stora gräsytor. Det finns träd och några stenblock vid stranden.

Kiosk/servering, grillplats, WC (handikappanpassad).

Vattnet i Lyssnaängsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,0°C uppmätt 2021-05-31.

Vattenkvalitet: Ekologisk status otillfredsställande Kemisk status god

Lyssnaängsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 14°C
2021-05-31
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-05-31

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-05-31 14.0°C Tjänligt Nej 91 34
2021-05-31 14.0°C Tjänligt Nej 91 34
2020-07-16 19.3°C Tjänligt Ingen uppgift <1 <3
2020-06-22 19.1°C Tjänligt Ingen uppgift 19 5
2020-06-01 12.6°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21°C  (2019-07-25)
27°C  (2020-06-27)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lyssnaängsbadet

Kohagen

Badplats Kohagen ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…

Fredrikslund, Oxtorget

Badplats Fredrikslund, Oxtorget ligger i Knivsta i Uppsala län.
Läs mer…

Gottsundabadet

Badplats Gottsundabadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…

Hammarskogsbadet

Badvattnet Hammarskogsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland. Badplatsen har en ca 25 m lång strand med bryggor. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Hammarskogsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta hammarskogsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Actic Centralbadet

Badplats Actic Centralbadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…