Badplats Höganäs, Margreteberg

Betyg: 0.0/5 (0 röster)

  • Vattentemp(satellit):
  • 13.5°C
  • 2022-10-05

Badplats Höganäs, Margreteberg ligger i Höganäs i Skåne län. Margreteberg är belägen utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en 650 meter lång sandstrand. Badet är registrerat som sk.

EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet fick 2009 bedömningen utmärkt och 2010, 2011 bedömningen bra och 2012 tillfredställande badvattenkvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Kommun Höganäs Län Skåne Badvattenprofil för Höganäs, Margreteberg Höganäs kommun, Miljöavdelningen Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger längs Öresundskusten strax norr om Höganäs i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag. Badplatsen består av en 650 meter lång sandstrand med små inslag av sten. Ovanför stranden finns områden med gräsbevuxen strandhed. Badets botten består av sand. Service Parkering, grillplats och toalett Kvalitet Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.21288 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.54187 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Dålig kvalitet 2011 Bra kvalitet 2010 Bra kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor hög relevans Kommunal pumpstation för avloppsvatten. Bräddning mynnar via Margretebergsbäcken, strax norr om badplatsen. hög relevans Dagvattenledningar som mynnar via Margretebergsbäcken och via separat dagvattenledning samt norr om badplatse

Badplatsen ligger längs Öresundskusten strax norr om Höganäs i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag. Badplatsen består av en 650 meter lång sandstrand med små inslag av sten. Ovanför stranden finns områden med gräsbevuxen strandhed. Badets botten består av sand.

Parkering, grillplats och toalett

Vattnet i Höganäs, Margreteberg är tjänligt. Senast uppmätta temperatur via satellit var 13,5°C uppmätt 2022-10-05. Vattenkvalitet: Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status..

UV-index
03:00
0
04:00
0
05:00
0
06:00
0
07:00
0
08:00
0
Höganäs, Margreteberg på kartan
Senaste vattenprover
Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2022-08-15 23.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2022-08-08 16.5°C Tjänligt Nej 14 40
2022-07-25 18.0°C Tjänligt Nej 2 10
2022-07-11 20.0°C Tjänligt Nej 6 <10
2022-06-27 19.0°C Tjänligt Nej 1 10
2022-06-13 16.0°C Tjänligt Nej 67 30
Gränsvärden
  Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.

Rapportera vattentemperatur:

Bilder i närheten av Höganäs, Margreteberg

davidelmlund
Foto: davidelmlund @Flickr.
davidelmlund
Foto: davidelmlund @Flickr.
Har du en bra bild från Höganäs, Margreteberg?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Höganäs, Margreteberg

Inga recensioner av Höganäs, Margreteberg ännu...
Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?
Vad tycker du om badplatsen?

Populära badplatser i Höganäs

Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark
Foto: Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark CC BY-SA 2.0
Mölle, Ransvik Ransvik är ett klippbad som ligger inom Kullabergs naturreservar strax norr om Mölle i Höganäs kommun. Bad sker från ...
Guillaume Baviere from Uppsala, Sweden
Foto: Guillaume Baviere from Uppsala, Sweden CC BY-SA 2.0
Mölle, Solviken Solviken ligger utmed Öresund strax norr om Mölle i Höganäs kommun. Bad sker från brygga och stranden består av klapp...
Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark
Foto: Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark CC BY-SA 2.0
Viken, Gräsa brygga Badplatsen Viken, Gräsa brygga ligger i Höganäs i Skåne län.

Badplatser nära Höganäs, Margreteberg

Margreteberg ⟼ 0.3 km bort
Badplats Margreteberg ligger i Höganäs i Skåne län.
Strandbaden ⟼ 1.5 km bort
Strandbaden är belägen mellan Nyhamnsläge och Höganäs utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en lång sandstrand. Badet är registrerat som sk. EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. 2012 fick badvattnet klassingen bra kvalitet vid klassningen enligt badvattendirektivet. Badvattnet har 2010 och 2011 fått bedömningen tillfredsställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet. 2009 fick badvattnet klassningen dålig kvalitet enligt badvattendirektivet. Kommun Höganäs Län Skåne Badvattenprofil för Strandbaden Höganäs kommun, Miljöavdelningen Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger längs Öresundskusten mellan Nyhamnsläge och Höganäs i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag. Badplatsen består av en 700 meter lång sandstrand med inslag av sten. Botten består av sand och klippor med frekventa inslag av sten och block.Ovanför stranden finns områden med gräsbevuxen kusthed. Service Toaletter, lekplats och parkering. Kvalitet Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.226 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.539 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Bra kvalitet 2011 Tillfredställande kvalitet 2010 Tillfredställande kvalitet 2009 Dålig kvalitet Potentiella föroreningskällor hög relevans Kommunal pumpstation för avloppsvatten, b
Kvickbadet ⟼ 1.7 km bort
Badplats Kvickbadet ligger i Höganäs i Skåne län.
Höganäs, Kvickbadet ⟼ 2.3 km bort
Kvickbadet är belägen utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en långgrund sandstrand samt från trädäck på södra sidan av Höganäs hamn. Badet är registrerat som sk. EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet fick 2009 och 2012 bedömningen utmärkt kvalitet och 2010 och 2011 bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet. Kommun Höganäs Län Skåne Badvattenprofil för Höganäs, Kvickbadet Höganäs kommun, Miljöavdelningen Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger längs Öresundskusten strax söder om hamnen i Höganäs i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag och har goda parkeringsmöjligheter. Badet ligger i en mindre bukt och skyddas även från norr av hamnpiren. Badplatsen består av en 250 meter lång sandstrand samt baksidan av hamnens södra pir som är stensatt och delvis belagd med trädäck. Ovanför stranden finns områden med gräs. Badet är långgrunt. Service Toaletter, restauranger, lekplats, rutschkana i vattnet, rullstolsramp, parkering och grillplatser. Kvalitet Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.19331 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.55304 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Utmärkt kvalitet 2011 Bra kvalitet 2010 Bra kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Båttrafik, områd
Lerberget ⟼ 2.3 km bort
Badplats Lerberget ligger i Höganäs i Skåne län.
Nyhamnsläge, bryggan ⟼ 2.7 km bort
Badplats Nyhamnsläge, bryggan ligger i Höganäs i Skåne län.
Höganäs Sportcenter ⟼ 3.4 km bort
Badplats Höganäs Sportcenter ligger i Höganäs i Skåne län.
Lerbergsvägen ⟼ 3.6 km bort
Badplats Lerbergsvägen ligger i Höganäs i Skåne län.
Lerberget, hamnpiren ⟼ 4.4 km bort
Badplats Lerberget, hamnpiren ligger i Höganäs i Skåne län.
Lerhamn, hamnpiren, ⟼ 5.1 km bort
Badplats Lerhamn, hamnpiren, ligger i Höganäs i Skåne län.
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Höganäss kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.