Badplats Arild, Kallbadhuset

Badplats Arild, Kallbadhuset ligger i Höganäs i Skåne län. Badvattnet Arild, Kallbadhuset är belägen utmed skäldervikens kust i Skåne län där bad sker från klippor med badstege. Badet är registrerat som sk.

EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet fick 2010 och 2011 bedömningen bra kvalitet och 2012 utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badplatsen ligger i Skälderviken på Kullahalvöns norra sida i Höganäs kommun. Badet har omkring 200 badande per dag och utnyttjas främst av de boende i Arild. badet är ett klippbad med en botten som består av sten. djupet vid bryggan är omkring 1,5 meter. Begränsade parkeringsmöjligheter.

Toalett, närliggande klorerad bassäng.

Vattnet i Arild, Kallbadhuset är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: Skälderviken bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår skälderviken god kemisk status.

Arild, Kallbadhuset hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 17.5°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Arild, Kallbadhuset

Tussans badplats

Badplats Tussans badplats ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Lerhamn, hamnpiren,

Badplats Lerhamn, hamnpiren, ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Nyhamnsläge, bryggan

Badplats Nyhamnsläge, bryggan ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Mölle, Fågelviken

Badplats Mölle, Fågelviken ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Fågelviken

Badplats Fågelviken ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…