Badplats Lerhamn, hamnpiren,

Badplats Lerhamn, hamnpiren, är ett havsbad i Höganäs i Skåne län.

Vattnet i Lerhamn, hamnpiren, är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-20.

Lerhamn, hamnpiren, hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-20

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-20 18.0°C Tjänligt Nej 17 <10
2020-07-09 14.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-06-22 11.0°C Tjänligt Nej 2 50
2020-06-08 12.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lerhamn, hamnpiren,

Mölle, Fågelviken

Badplats Mölle, Fågelviken ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Nyhamnsläge, bryggan

Badplats Nyhamnsläge, bryggan ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Fågelviken

Badplats Fågelviken ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Strandbaden

Strandbaden är belägen mellan Nyhamnsläge och Höganäs utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en lång sandstrand. Badet är registrerat som sk. EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. 2012 fick badvattnet klassingen bra kvalitet vid klassningen enligt badvattendirektivet. Badvattnet har 2010 och 2011 fått bedömningen tillfredsställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet. 2009 fick badvattnet klassningen dålig kvalitet enligt badvattendirektivet. Kommun Höganäs Län Skåne Badvattenprofil för Strandbaden Höganäs kommun, Miljöavdelningen Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger längs Öresundskusten mellan Nyhamnsläge och Höganäs i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag. Badplatsen består av en 700 meter lång sandstrand med inslag av sten. Botten består av sand och klippor med frekventa inslag av sten och block.Ovanför stranden finns områden med gräsbevuxen kusthed. Service Toaletter, lekplats och parkering. Kvalitet Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.226 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.539 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Bra kvalitet 2011 Tillfredställande kvalitet 2010 Tillfredställande kvalitet 2009 Dålig kvalitet Potentiella föroreningskällor hög relevans Kommunal pumpstation för avloppsvatten, b
Läs mer…

Solviken

Badplats Solviken ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…