Badplats Höganäs, Kvickbadet

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Höganäs, Kvickbadet ligger i Höganäs i Skåne län. Kvickbadet är belägen utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en långgrund sandstrand samt från trädäck på södra sidan av Höganäs hamn. Badet är registrerat som sk.

EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet fick 2009 och 2012 bedömningen utmärkt kvalitet och 2010 och 2011 bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet. Kommun Höganäs Län Skåne Badvattenprofil för Höganäs, Kvickbadet Höganäs kommun, Miljöavdelningen Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger längs Öresundskusten strax söder om hamnen i Höganäs i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag och har goda parkeringsmöjligheter. Badet ligger i en mindre bukt och skyddas även från norr av hamnpiren. Badplatsen består av en 250 meter lång sandstrand samt baksidan av hamnens södra pir som är stensatt och delvis belagd med trädäck. Ovanför stranden finns områden med gräs. Badet är långgrunt. Service Toaletter, restauranger, lekplats, rutschkana i vattnet, rullstolsramp, parkering och grillplatser. Kvalitet Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.19331 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.55304 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Utmärkt kvalitet 2011 Bra kvalitet 2010 Bra kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Båttrafik, områd

Badplatsen ligger längs Öresundskusten strax söder om hamnen i Höganäs i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag och har goda parkeringsmöjligheter. Badet ligger i en mindre bukt och skyddas även från norr av hamnpiren. Badplatsen består av en 250 meter lång sandstrand samt baksidan av hamnens södra pir som är stensatt och delvis belagd med trädäck. Ovanför stranden finns områden med gräs. Badet är långgrunt.

Toaletter, restauranger, lekplats, rutschkana i vattnet, rullstolsramp, parkering och grillplatser.

Vattnet i Höganäs, Kvickbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status.

Höganäs, Kvickbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 15.0°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2018-08-12)
23°C  (2019-06-14)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Höganäs, Kvickbadet

Lerberget

Badplats Lerberget ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Kvickbadet

Badplats Kvickbadet ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Höganäs Sportcenter

Badplats Höganäs Sportcenter ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Lerbergsvägen

Badplats Lerbergsvägen ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Lerberget, hamnpiren

Badplats Lerberget, hamnpiren ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…