Badplats Farhultsbaden

Betyg: 4/5 (7 röster)

Badplats Farhultsbaden ligger i Höganäs i Skåne län. Farhultsbadet är belägen utmed skäldervikens kust i Skåne län där bad sker från en långgrund sandstrand. Badet är registrerat som sk.

EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på karta (se under bild nedan). Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen tillfredsställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badplatsen ligger i Skälderviken på Kullahalvöns norra sida i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag. Badet ligger i en bukt och består av en 750 meter lång sandstrand ovanför stranden finns ett stråk med gräsbevuxen kusthed. Badet är långgrunt.

Toaletter, kiosk, parkering, lekplats

Vattnet i Farhultsbaden är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: Skälderviken bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår skälderviken god kemisk status.

Farhultsbaden hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 17.0°C Tjänligt Nej 5 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2017-06-24)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Farhultsbaden

Jonstorp, Revet

Badplats Jonstorp, Revet ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Revet

Badplats Revet ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Utvälinge

Badplats Utvälinge ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…

Hundbad, Sibirien

Badplats Hundbad, Sibirien ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Sibirien

Sibirien ligger i Skälderviken i Ängelholms kommun. Badvattenkvaliteten har varit bra de senaste åren.
Läs mer…