Badplats Golfbanegränd

Badplats Golfbanegränd ligger i Höganäs i Skåne län.

Lägg till eller uppdatera information

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Golfbanegränd

Svanebäcks Badplats Viken

Badplats Svanebäcks Badplats Viken ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Vikens havsbad

Vikens havsbad är belägen utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en lång sandstrand. Badet är registrerat som EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. 2012 fick badvattnet klassificeringen Bra Kvalitet enligt badvattendirektivet. Badvattnet har 2010 och 2011 fått bedömningen tillfredsställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. 2009 fick badplatsen klassificeringen bra enligt badvattendirektivet. Kommun Höganäs Län Skåne Badvattenprofil för Vikens havsbad Höganäs kommun, Miljöavdelningen Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger längs Öresundskusten strax norr om Viken i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag och består av en cirka 750 meter lång sandstrand med omväxlande inslag av sten. Den norra delen domineras av sand och de södra har större inslag av sten. Ovanför stranden finns ett bälte med gräsbevuxen strandhed. Botten är långgrund och domineras av sand med små inslag av tång och sten. Service Två bryggor, parkering, toaletter och mindre lekplats. Kvalitet Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.15180 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.56670 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Bra kvalitet 2011 Tillfredställande kvalitet 2010 Tillfredställande kvalitet 2009 Bra kvalitet Badvattenprofil för
Läs mer…

Lerberget, hamnpiren

Badplats Lerberget, hamnpiren ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Viken, Gräsa brygga

Badplats Viken, Gräsa brygga ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…

Lerbergsvägen

Badplats Lerbergsvägen ligger i Höganäs i Skåne län.
Läs mer…