Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Almvik

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Almvik är ett havsbad i Västervik i Kalmar län.

Vattnet i Almvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-07-27.

Almvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 19.0°C Tjänligt Nej 18 10
2020-07-06 18.0°C Tjänligt Nej 3 <10
2020-06-09 15.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Almvik

Hammarskogsbadet

Badplats Hammarskogsbadet ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Hammarsbadet

Havsbad i Gamlebyviken vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Inre Gamlebyviken enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Skaftekulla, Älmaren

Badplats Skaftekulla, Älmaren ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Älmaren

Badplats Älmaren ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Marsbäcken

Badplats Marsbäcken ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…