Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Tättö

Betyg: 3/5 (3 röster)

Badplats Tättö ligger i Västervik i Kalmar län. Havsbad i Rågödjupet beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Rågödjupet enligt Ramdirektivet för vatten.

Havsbad i norra delen av Västerviks kommun, beläget ca 5 km öster om Loftahammar. Sandstrand, klippor, soldäck och en fin sandbotten. Badar gör du i Rågödjupet som är en del av Östersjön.

Badet ligger i direkt anslutning till Tättö Havsbad campingplats med toaletter, minilivs, restaurang, lekområde mm. P-plats finns i anslutning till campingen.

Vattnet i Tättö är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-07-28.

Vattenkvalitet: Rågödjupet har måttlig ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver).

Tättö hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 20.0°C Tjänligt Nej 13 <10
2020-07-06 18.0°C Tjänligt Nej 5 30
2020-06-09 16.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tättö

Loftahammar - Tättö havsbad

Badplats Loftahammar - Tättö havsbad ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Vivassen

Badplats Vivassen ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Hallmare

Havsbad i Rågödjupet vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Rågödjupet enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Loftahammar - Hallmare Havsbad

Badplats Loftahammar - Hallmare Havsbad ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Hasselö sand

Badplats Hasselö sand ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…