Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Gränsö, Sandvik

Badplats Gränsö, Sandvik ligger i Västervik i Kalmar län. Gränsö Sandvik är ett havsbad i Lucernafjärden beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av Lucernafjärden enligt Ramdirektivet för vatten.

Havsbad på Gränsö ca 9 km från Västerviks centrum. Sandstrand och skogsmark. Botten består av fin sand och det är mycket långgrunt. Badar gör du i Lusärnafjärden som är endel av Östersjön. Badplatsen ligger i Gränsö naturreservat.

Det finns bänkar med bord samt grillplats. P-plats och torrtoalett finns i direkt anslutning till badet.

Vattnet i Gränsö, Sandvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,5°C uppmätt 2020-07-28.

Vattenkvalitet: Lusärnafjärden har måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver).

Gränsö, Sandvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 16.5°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-07 17.0°C Tjänligt Nej 59 40
2020-06-09 16.0°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gränsö, Sandvik

Gränsö - Skanvik

Badplats Gränsö - Skanvik ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Skanvik

Badplats Skanvik ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Lysingsbadet, Judön sandstrand

Lysingsbadet, Judön sandstrand är ett havsbad i Lucernafjärden beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Lucernafjärden enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Lysingsbadet, Korpaholmarna

Badplats Lysingsbadet, Korpaholmarna ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Lysingsbadet

Badplats Lysingsbadet ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…