Badplats Skaftekulla, Älmaren

Badplats Skaftekulla, Älmaren ligger i Västervik i Kalmar län.

Lägg till eller uppdatera information

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Skaftekulla, Älmaren

Älmaren

Badplats Älmaren ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Kogaren

Badplats Kogaren ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Almvik

Badplats Almvik ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Hammarskogsbadet

Badplats Hammarskogsbadet ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Hammarsbadet

Havsbad i Gamlebyviken vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Inre Gamlebyviken enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…