Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Gudingebadet

Badplats Gudingebadet ligger i Västervik i Kalmar län. Gudingebadet är ett havsbad i Gudingen vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Gudingen enligt Ramdirektivet för vatten.

Havsbad i norra delen av Västerviks kommun ca 3,5 mil från centralorten. Sandstrand, gräs högre upp, sandbotten, badbryggor och klipphällar nära badet. Badar gör du i Gudingen som är en del av Östersjön.

Badplatsen ligger i direkt anslutning till Gudingebadets camping med kiosk, minigolf, toalett mm. P-plats finns i anslutning till campingen ca 100 meter från stranden.

Vattnet i Gudingebadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-07-28.

Vattenkvalitet: Gudingen har måttlig ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver).

Gudingebadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 20.0°C Tjänligt Nej 23 <10
2020-07-06 18.0°C Tjänligt Nej 21 <10
2020-06-09 18.0°C Tjänligt Nej 3 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gudingebadet

Gudingebadet - Vinö udde

Badplats Gudingebadet - Vinö udde ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Bjursund

Badplats Bjursund ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Hammarsbadet

Havsbad i Gamlebyviken vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Inre Gamlebyviken enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Hammarskogsbadet

Badplats Hammarskogsbadet ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Vivassen

Badplats Vivassen ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…