Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Gränsö, Slottet

Badplats Gränsö, Slottet ligger i Västervik i Kalmar län. Nedanför slottet, alldeles intill slottskaféet ligger denna lilla badplats.

Vattnet i Gränsö, Slottet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-28.

Gränsö, Slottet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 18.0°C Tjänligt Nej 1 10
2020-07-07 17.0°C Tjänligt Nej 32 80
2020-06-09 16.0°C Tjänligt Nej 3 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gränsö, Slottet

Gränsö, Bondbacken

Gränsö Bondbacken är ett havsbad i Gudingen beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Gudingen enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Gränsö, Kanalen

Badplats Gränsö, Kanalen ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Gränsö - Lillö

Badplats Gränsö - Lillö ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Actic Västervik Simhall

Badplats Actic Västervik Simhall ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Lysingsbadet

Badplats Lysingsbadet ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…