Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210613 - 20210619): Blomningar har den senaste veckan noterats i sydöstra och mellersta Östersjön främst i de östra delarna, samt i Hanöbukten. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-19

Cyanobakterier 2021-06-19
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Hammarsbadet

Betyg: 4/5 (2 röster)

Badplats Hammarsbadet ligger i Västervik i Kalmar län. Havsbad i Gamlebyviken vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Inre Gamlebyviken enligt Ramdirektivet för vatten.

Havsbad beläget ca 3 km från Gamleby centrum i Västerviks kommun. Badplatsen har gräsytor och sandstrand samt en fin sandbotten. Det finns även en barnvänlig lagun, brygga samt hopptorn om 5 och 10 meter. Badar gör du i inre Gamlebyviken som är en del av Östersjön.

I direkt anslutning till badplatsen ligger Hammarsbadets camping med lekområde, minigolf, enklare servering, toaletter mm. P-plats finns i anslutning till campingen ca 250 meter från stranden.

Vattnet i Hammarsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2021-06-15.

Vattenkvalitet: Inre Gamlebyviken har otillfredställande ekologisk status samt god kemisk status (exklusive kvicksilver).

Hammarsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-15 19.0°C Tjänligt Nej 6 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hammarsbadet

Hammarskogsbadet

Badplats Hammarskogsbadet ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Almvik

Badplats Almvik ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Gudingebadet

Gudingebadet är ett havsbad i Gudingen vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Gudingen enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Gudingebadet - Vinö udde

Badplats Gudingebadet - Vinö udde ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Skaftekulla, Älmaren

Badplats Skaftekulla, Älmaren ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…