Badplats Gudingebadet - Vinö udde

Badplats Gudingebadet - Vinö udde ligger i Västervik i Kalmar län.

Lägg till eller uppdatera information

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gudingebadet - Vinö udde

Gudingebadet

Gudingebadet är ett havsbad i Gudingen vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Gudingen enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Bjursund

Badplats Bjursund ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Hammarsbadet

Havsbad i Gamlebyviken vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Inre Gamlebyviken enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Hammarskogsbadet

Badplats Hammarskogsbadet ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Vivassen

Badplats Vivassen ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…