Badplats Marholmen

Badplats Marholmen ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Liten holme i Askimsviken med bryggor och badstegar. Här kan man hitta sin egen lilla gräsplätt eller klipphylla och njuta av den vackra växtligheten.

Närmaste hållplats: Hultåsen.

Havsbad från en liten holme i Askimsviken med bryggor och badstegar. Liten sand/stenstrand med sandig botten. Grunt kustvatten med stor betydelse för fågel och fisk. En bit ut i viken finns ålgräs, som utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för många fiskarter. Ålgräs bildar ängar på mjuka bottnar och deras rötter bildar mattor som stabiliserar botten och gör vattnet klarare.

Bryggor, badstegar, betongdäck, simskola och toaletter.

Vattnet i Marholmen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,6°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom vattenförekomsten Askims fjord. Den ekologiska statusen är måttlig, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. (Bedömning hämtad från www.viss.lst.se, Askims fjord) Anledningen till den ekologiska statusen bedöms som måttlig beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning.

Marholmen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.6°C Tjänligt Ingen uppgift 24 4
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Marholmen

Askimsbadet

Populär långgrund sandstrand med stora gräsytor för lek, spel och solbad. Här finns kafé, bangolf, volleybollplan och grillplatser.
Läs mer…

Askimsbadet, kommunal badplats i Askim

Badplats Askimsbadet, kommunal badplats i Askim ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hovåsbadet

En barnvänlig skyddad sandstrand och också klippor, betongdäck och badstegar. Gott om plats för lek, spel och fikastunder. Kiosk och kafé ett stenkast från vattnet. Närmaste hållplats: Hovås nedre. Närmaste flexlinjemötesplats: 1399 Golfbanevägen 9. Om du säger till vid bokningen att du vill till badet så kan bussen köra närmare. ( Flexlinjen Askim)
Läs mer…

Hovås kallbadhus

Badplats Hovås kallbadhus ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Askims Simhall

Badplats Askims Simhall ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…