Badplats Askimsbadet

Betyg: 3/5 (2 röster)

Badplats Askimsbadet ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Populär långgrund sandstrand med stora gräsytor för lek, spel och solbad. Här finns kafé, bangolf, volleybollplan och grillplatser.

Långgrund sandstrand vid havet med stora gräsytor i nära anslutning. I området finns skyddsvärda växtarter såsom smultronklöver och smal käringtand. Viken är viktig för många djur- och växtarter. De grunda områdena är viktiga för fågellivet, framförallt som rastplats för flyttfåglar. Vadarfåglar äter smådjur på mjukbottnar nära land. Det finns även gott om hjärtmusslor, sandmaskar och sandstubb. Längre ut i viken finns ålgräs, som utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för många fiskarter. Ålgräs bildar ängar på mjuka bottnar och deras rötter bildar mattor som stabiliserar botten och gör vattnet klarare. Notera att hundförbud råder 1 maj - 15 september. Närmaste hållplats: Askimsbadet. Närmaste flexlinjemötesplats: 1380 Askimsbadet (Flexlinjen Askim)

Kiosk, bangolf, omklädning, lekplats, beachvolleyplan, grillplatser, servicebyggnad, utomhusdusch, windsurfing, toaletter och handikapptoalett.

Vattnet i Askimsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,7°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Askimsbadet ligger inom vattenförekomsten Askims fjord. Den ekologiska statusen är måttlig, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. (Bedömning hämtad från www.viss.lst.se, Askims fjord) Anledningen till den ekologiska statusen bedöms som måttlig beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning.

Askimsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.7°C Tjänligt Ingen uppgift 3 5
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
10°C  (2017-05-26)
10°C  (2018-05-25)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Askimsbadet

Askimsbadet, kommunal badplats i Askim

Badplats Askimsbadet, kommunal badplats i Askim ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Marholmen

Liten holme i Askimsviken med bryggor och badstegar. Här kan man hitta sin egen lilla gräsplätt eller klipphylla och njuta av den vackra växtligheten. Närmaste hållplats: Hultåsen.
Läs mer…

Hovåsbadet

En barnvänlig skyddad sandstrand och också klippor, betongdäck och badstegar. Gott om plats för lek, spel och fikastunder. Kiosk och kafé ett stenkast från vattnet. Närmaste hållplats: Hovås nedre. Närmaste flexlinjemötesplats: 1399 Golfbanevägen 9. Om du säger till vid bokningen att du vill till badet så kan bussen köra närmare. ( Flexlinjen Askim)
Läs mer…

Askims Simhall

Badplats Askims Simhall ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hovås kallbadhus

Badplats Hovås kallbadhus ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…