Badplats Mälaren, Mälarhöjdsbadet V

Betyg: 4/5 (4 röster)

Badplats Mälaren, Mälarhöjdsbadet V ligger i Stockholm i Stockholms län. Mälarhöjdsbadet ligger vid Mälarens södra strand. Badet är relativt stort och har två kontrollpunkter, Mälarhöjdsbadet V och Mälarhöjdsbadet Ö.

Mälarhöjdsbadet V har de två senaster åren klassats som Utmärkt.

Stort strandbad i Sätraskogens naturreservat längs Mälaren. Parkering sker vid Bredängs badväg, därifrån är det en 350 meter ganska brant promenadväg ner till badplatsen. På Mälarhöjdsbadet finns stora gräsytor och en 200 meter lång sandstrand avdelad med klippor. Bottnen består av sand.

Mälarhöjdsbadet har en sandstrand med bryggor och flytande hopptorn. Vattentoaletter finns i barack. På stranden finns grillplatser, lekplats med gungor och klätterställning. Bollplan finns uppströms.

Vattnet i Mälaren, Mälarhöjdsbadet V är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2021-06-10.

Vattenkvalitet: Mälaren-Rödstensfjärden bedöms 2009 ha God ekologisk status men uppnår ej god kemisk status, då halterna för tritributyltennföreningar (TBT) överskrids.

Mälaren, Mälarhöjdsbadet V hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-10 19.0°C Tjänligt Nej 11 <10
2021-06-07 19.0°C Tjänligt Nej 6 <30
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 14 <10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 14 <10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-07-27 20.0°C Tjänligt Nej 40 <10
2020-07-27 20.0°C Tjänligt Nej 64 <10
2020-07-22 10.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 108 <40
2020-07-22 20.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 185 140
2020-07-16 20.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 130 30
2020-07-16 20.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 460 40
2020-07-13 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 120 40
2020-07-13 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 190 20
2020-07-07 17.0°C Tjänligt Nej 55 50
2020-07-02 18.0°C Tjänligt Nej 12 10
2020-07-02 18.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 26 140
2020-06-29 21.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 150 130
2020-06-29 21.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 96 170
2020-06-15 19.0°C Tjänligt Nej 35 40
2020-06-15 17.0°C Tjänligt Nej 80 70
2020-06-01 16.0°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-06-01 16.0°C Tjänligt Nej 9 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
10.2°C  (2018-05-25)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Mälaren, Mälarhöjdsbadet V

Mälaren, Mälarhöjdsbadet Ö

Mälarhöjdsbadet ligger vid Mälarens södra strand. Badet är relativt stort och har två kontrollpunkter, Mälarhöjdsbadet V och Mälarhöjdsbadet Ö. Mälarhöjdsbadet Ö har de två senaster åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Sätrastrandsbadet N

Sätrastrandsbadet är ett relativt stort bad vid Mälarens södra strand. Badet har två kontrollpunkter, Sätrastrandsbadet N och Sätrastrandsbadet S. Badvattenkvaliteten vid Sätrastrandsbadet N klassades 2009 som Dålig och 2010 som Tillfredställande
Läs mer…

Mälaren, Sätrastrandsbadet S

Sätrastrandsbadet är ett relativt stort bad vid Mälarens södra strand. Badet har två kontrollpunkter, Sätrastrandsbadet N och Sätrastrandsbadet S. Badvattenkvaliteten vid Sätrastrandsbadet S har de två senaste åren klassats som Bra
Läs mer…

Kärsögården

Kärsögården ligger i östra delen av Ekerö kommun på ön Kärsö mitt emot Nockeby i Stockholms kommun. Vid badet finns bryggor som inringar själva badområdet. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en Ytvattenförekomst (Mälaren, Rödstensfjärden) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Kärsögården samt dess provtagningspunkt visas på Karta. Se under Bild nedan. Badvattnet har de 3 senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Skärholmshallen Sim- & idrottshall

Badplats Skärholmshallen Sim- & idrottshall ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…